Kvalitetssikring

Troværdighed og faglighed er essentielt for vores arbejde. Der må ikke herske tvivl om korrektheden af analyser og resultater fra DK-VET. Vi sætter derfor høje krav til kvalitetskontrol.

Analyser på animalsk materiale udført på Statens Serum Institut (SSI) vil løbende blive akkrediteret af DANAK i henhold til ISO 17025. Akkrediteringsstatus for den enkelte analyse fremgår i beskrivelsen af selve analysen under Analyseoversigt. Indtil en analyse er akkrediteret, vil den udføres under akkrediteringslignende forhold. 

Læs mere om DANAK - den danske akkrediteringsfond.

Ved at akkreditere analyser, giver vi brugerne mulighed for at foretage et valg – og ikke en satsning – mellem de organisationer, der kan dokumentere deres kompetencer. SSI kan dokumentere over for sine brugere, at vi lever op til kravene i internationale standarder.

Danak logo

Kvalitetssikringen betyder også, at analyserne på SSI udføres standardiseret uafhængigt af personale og tid, at analyseudstyr valideres/kalibreres regelmæssigt, og at der er etableret målsætninger for den service, som ydes til brugerne.

Som led i kvalitetssikringen registrerer SSI alle reklamationer og klager samt udarbejder afvigelsesrapporter for de akkrediterede områder. De akkrediterede afdelinger modtager jævnligt tilsynsbesøg af eksterne fagligt kompetente assessorer, der konstaterer eventuelle afvigelser med krav om udbedring. SSI opretholder et stort internt auditteam, der løbende holder interne audits på tværs af afdelingerne.

Downloads

Akkrediterede undersøgelser