Newcastle disease virus (NDV) aviær paramyxovirus type 1 PCR (R-nr. 9355)

Indikation

Undersøgelsen rekvireres når raske fugle skal testes for aviær paramyxovirus type 1 (Newcastle disease virus) i forbindelse med eksport o.lign.. Ved mistanke om Newcastle disease skal Fødevarestyrelsen i stedet kontaktes.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Kontakt laboratoriet inden prøveudtagning.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Aviær paramyxovirus type 1 ikke påvist
  • Aviær paramyxovirus type 1 avirulent påvist
  • Aviær paramyxovirus type 1, virulent (Newcastle disease virus) påvist

Svartid

Analysen udføres mindst en gang ugentligt.

Mistankeprøver analyseres hurtigst muligt efter modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af virulent aviær paramyxovirus type 1 indicerer tilstedeværelse af Newcastle disease.

Bemærkning

Ved mistanke om Newcastle disease skal Fødevarestyrelsen (FVST) straks kontaktes.

Mistanke om Newcastle disease og påvisning af Newcastle disease virus er anmeldepligtig.

Aviær paramyxovirus type 1 kendes også i duer, hvor det kaldes due paramyxovirus (PPMV-1).

Læs mere om Newcastle disease.

Analysens princip

Prøven undersøges for tilstedeværelsen af aviær paramyxovirus type 1 med RT-PCR. Ved påvisning af virus bestemmes virulensen ved DNA sekvensanalyse.

Synonym

NDV, APMV-1

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00