Rekvirer analyser

DK-VET, som er et samarbejde mellem SSI og KU, tilbyder diagnostiske undersøgelser til det veterinære område.

Under betegnelsen Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) udfører Statens Serum Institut (SSI) i samarbejde med Københavns Universitet (KU) undersøgelser af veterinære prøver med henblik på påvisning af husdyrsygdomme forårsaget af bakterier, virus, parasitter og prioner.

Analyseoversigten indeholder en beskrivelse af, hvilke analyser vi tilbyder. Listen opdateres løbende.

Diagnostiske analyser og obduktion af kadavere rekvireres via Rekvisitionsblanketter, som vedlægges prøven eller prøverne.

Adresse for indsendelse af prøver fremgår af Rekvisitionsblanketter. Se også under Forsendelse. Vær opmærksom på, at prøver til diagnostiske analyser sendes til SSI, mens kadavere til obduktion sendes til KU.

Analysesvar fremsendes pr. e-mail.

Ved henvendelse yder laboratorierne rådgivning om tolkning af resultater, differentialdiagnostiske muligheder og yderligere analyser.

Ansvar ifm. rekvirentoplysninger

Laboratoriet (SSI) er ikke ansvarlig for oplysninger givet af rekvirenten. SSI fraskriver sig ansvar, hvis oplysningerne leveret af rekvirent kan påvirke resultaternes validitet. Hvor SSI ikke er ansvarlig for prøveudtagning, gælder resultaterne kun for prøven, som den er og forefindes ved modtagelsen.

Her på siden finder du følgende praktiske informationer

Download

Temaer