Forsendelse

Her kan du se, hvilken adresse din prøve skal sendes til. Kadavere sendes til KU, og øvrige prøver sendes til Statens Serum Institut (SSI).

Labels til mærkning af forsendelse

Kan printes til labels i størrelse: B: 199,6 mm x H: 143,5 mm x 2 stk.

Prøver og kadavere skal være emballeret Emballering.

Prøver til diagnostisk analyse adresseres til:

Veterinær Diagnostik
Statens Serum Institut
PDC Bygning 85
Artillerivej 5
2300 København S

Ved aflevering via kurer skal man være opmærksom på, at adressen angives som Ørestads Boulevard 5 på mange GPS-systemer.

Kadavere og hele organer til undersøgelse på KU adresseres til:

Sektion for Patobiologi
Sektionsstuen
Københavns Universitet
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
Ridebanevej 3
1870 Frederiksberg C

Varsling og indlevering til Aviær Influenza (AI)

  • Indlevering af kadavere mistænkt for AI varsles til AI-vagttelefonen kl. 8.00-16.00 på hverdage. 
  • Indlevering udenfor åbningstid kan kun ske efter forudgående aftale med patologivagten på telefon 9350 9280 (mellem kl 8.00-16.00) eller AI-vagttelefon.
  • Pakker med kadavere mistænkt for AI mærkes “Vilde fugle – overvågning”.

Varsling og indlevering af andre lovomhandlede sygdomme og overvågning (opdrætsfugle)

  • Indlevering af kadavere og organer varsles til patologivagten på telefon 9350 9280 kl. 8.00-16.00 på hverdage.
  • Indlevering uden for åbningstid varsles til patologivagten inden for åbningstid og bekræftes på e-mail til kupat@sund.ku.dk.
  • Pakker med kadavere mistænkt for lovomhandlet sygdom mærkes “Mistanke”.
  • Pakker med opdrætsfugle til overvågning mærkes ”Opdrætsfugle – overvågning”.
  • Bemærk at ved mistanke om salmonellose og prøvematerialet er andet end kadavere og organer, sendes prøver (fx fæces) direkte til SSI og indsendelsen varsles til VetBaktPara@ssi.dk.

Transportordning

Bestil afhentning af prøver her.

Temaer