Forsendelse

Her kan du se, hvilken adresse din prøve skal sendes til. Kadavere sendes til KU, og øvrige prøver sendes til Statens Serum Institut (SSI).

Labels til mærkning af forsendelse

Kan printes til labels i størrelse: B: 199,6 mm x H: 143,5 mm x 2 stk.

Prøver og kadavere skal være emballeret i henhold til gældende regler. Læs mere om Emballering.

Prøver til diagnostisk analyse adresseres til:

Veterinær Diagnostik
Statens Serum Institut
PDC Bygning 85
Artillerivej 5
2300 København S

Ved aflevering via kurer skal man være opmærksom på, at adressen angives som Ørestads Boulevard 5 på mange GPS-systemer.

Kadavere og hele organer til undersøgelse på KU adresseres til:

Sektion for Patobiologi
Sektionsstuen
Københavns Universitet
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
Ridebanevej 3
1870 Frederiksberg C

Indsendelse af kadavere til den virologiske overvågning af fjervildtopdræts og for fugleinfluenza (aviær influenza)

  • Prøverne sendes til KU-adressen. Anvend KU pakkelabel.
  • Disse prøver skal ikke varsles inden indsendelse.

Mærkning

  • Pakker med opdrætsfugle til overvågning mærkes ”Opdrætsfugle – overvågning”

Varsling af prøver

Indsendelser af mistankeprøver for anmeldepligtige sygdomme på liste 2 i Listebekendtgørelsen, med undtagelse af PRRS, skal varsles inden indsendelse.

  • Indsendelse af prøver bestående af blod-, fæces-, små organstykker og svaberprøver, varsles til Callcentret på SSI på telefon 3268 8600 (mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.30, fredag kl. 8.00-15.00). Mistanke om salmonellose og anmeldepligtige parasitsygdomme varsles på e-mail til VetBaktPara@ssi.dk.
  • Indsendelse af kadavere og organer (informer om prøveantal og forventet leveringstidspunkt), varsles til patologivagten på KU på telefon 9350 9280 mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag 8.00-15.00. Uden for dette tidsrum varsles prøver på kupat@sund.ku.dk. Mailen læses i åbningstiden.
  • Aflevering af prøver på KU efter kl. 16.00 varsles til patologivagten på telefon 9350 9280 (mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag 8.00-15.00 kl. 8.00-16.00), da chaufføren skal have en kode til afleveringsboksen.

Mærkning

  • Pakker til KU med kadavere mistænkt for anmeldepligtig sygdom mærkes “Mistanke”. Anvend KU pakkelabel.
  • Pakker til SSI mærkes med relevant oplysning jf. afkrydsningsmuligheder på pakkelabel. Anvend SSI pakkelabel

Transportordning

Bestil afhentning af prøver her.

Temaer