Aviær influenza overvågning i fjerkræ

DK-VET tilbyder fra den 1. februar 2022 analyse af prøver i medfør af bekendtgørelse om overvågning af aviær influenza i fjerkræ.

Prøveudtagning

Prøverne skal udtages i henhold til Vejledning til rutineovervågningen for aviær influenza i henhold til bekendtgørelse nr. 148 af 28/01/2022 om overvågning for aviær influenza hos fjerkræ, der ligger på Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvoraf retningslinjer for prøveudtagelse, krav til svabere og rørtyper, pooling af prøver mv. fremgår. Se yderligere information her Overvågning for fugleinfluenza i fjerkræ.

Rekvisitionsblanket

Prøverne skal ledsages af en rekvisitionsblanket der kan hentes her:

Læs mere om analysen Aviær influenzavirus overvågning i fjerkræ (R-nr. 9382).

Forsendelse

Labels til mærkning af forsendelse

Kan printes til labels i størrelse: B: 199,6 mm x H: 143,5 mm x 2 stk.

Prøver og kadavere skal være emballeret i henhold til gældende regler. Læs mere om Emballering.

Svaberprøver til overvågningen for aviær influenza i fjerkræ adresseres til:
Veterinær Diagnostik
Statens Serum Institut
PDC Bygning 85
Artillerivej 5
2300 København S

Bemærk at svaberprøver skal være fremme på SSI indenfor 24 timer efter prøveudtagning.

Ved aflevering via kurer skal man være opmærksom på, at adressen angives som Ørestads Boulevard 5 på mange GPS-systemer.

Kadavere adresseres til:
Sektion for Patobiologi
Sektionsstuen
Københavns Universitet
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
Ridebanevej 3
1870 Frederiksberg C

Transportordning

Bestil afhentning af prøver her. Andre transportører kan også anvendes.

Der henstilles til at undgå levering i weekends og på helligdage.