Aviær influenzavirus overvågning i fjerkræ (R-nr. 9382)

Indikation

Overvågning af aviær influenza hos fjerkræ jf. Bekendtgørelse om overvågning for aviær influenza hos fjerkræ (BEK nr. 148 af 28/01/2022).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Prøverne skal udtages og indsendes i henhold til Bekendtgørelsen om overvågning for aviær influenza hos fjerkræ (BEK nr 148 af 28/01/2022) og vejledning til udtagning og indsendelse af fugleinfluenza-rutineprøver der findes her: Overvågning for fugleinfluenza i fjerkræ.

Der kan enten indsendes kadavere til eller svaberprøver.

Kadavere sendes til:
Sektion for Patobiologi
Sektionsstuen
Københavns Universitet
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
Ridebanevej 3
1870 Frederiksberg C

Svaberprøver sendes til:
Statens Serum Institut
Veterinær Diagnostik
PDC bygning 85
Artillerivej 5
2300 København S

Bemærk at svaberprøver skal være laboratoriet i hænde indenfor 24 timer efter udtagelse hvos der indsendes tørsvabere.

Se mere om Aviær influenza overvågning i fjerkræ.

Pakkelabels findes her:

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Læs mere om Fugleinfluenza.

Analysens princip

Undersøgelsen udføres med real-time RT-PCR.

Synonym

Fugleinfluenza, Bird flu

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Vedr. indsendelse af kadavere:
Sektion for Patobiologi
Sektionsstuen
Københavns Universitet
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
Ridebanevej 3
1870 Frederiksberg C
T. 9350 9280

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00
Fredag 8.00-15.00.

Vedr. indsendelse af svaberprøver:
Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik
Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00