Aviær influenzavirus overvågning i fjerkræ (R-nr. 9382)

Indikation

Overvågning af aviær influenza hos fjerkræ jf. Bekendtgørelse om overvågning for aviær influenza hos fjerkræ (BEK nr. 148 af 28/01/2022).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Prøverne skal udtages og indsendes i henhold til Bekendtgørelsen om overvågning for aviær influenza hos fjerkræ (BEK nr 148 af 28/01/2022) og vejledning til udtagning og indsendelse af fugleinfluenza-rutineprøver der findes her: Overvågning for fugleinfluenza i fjerkræ.

Der kan enten indsendes kadavere til eller svaberprøver.

Kadavere sendes til:
Sektion for Patobiologi
Sektionsstuen
Københavns Universitet
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
Ridebanevej 3
1870 Frederiksberg C

Svaberprøver sendes til:
Statens Serum Institut
Veterinær Diagnostik
PDC bygning 85
Artillerivej 5
2300 København S

Bemærk at svaberprøver skal være laboratoriet i hænde indenfor 24 timer efter udtagelse hvos der indsendes tørsvabere.

Se mere om Aviær influenza overvågning i fjerkræ.

Pakkelabels findes her:

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Læs mere om Fugleinfluenza.

Analysens princip

Undersøgelsen udføres med real-time RT-PCR.

Ved påvisning af influenza A virus udføres opfølgende analyser til afklaring af, om det påviste virus tilhører fugleinfluenzavirus subtyperne H5 og H7, og i så fald om det påviste virus er lavpatogent eller højpatogent. Disse undersøgelser udføres med real-time PCR, sekventering og/eller dyrkning i æg med undersøgelser, der er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025. Fødevarestyrelsen informeres om resultatet og betaler for de opfølgende analyser.

Synonym

Fugleinfluenza, Bird flu

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Vedr. indsendelse af kadavere:
Sektion for Patobiologi
Sektionsstuen
Københavns Universitet
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
Ridebanevej 3
1870 Frederiksberg C
T. 9350 9280

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00
Fredag 8.00-15.00.

Vedr. indsendelse af svaberprøver:
Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik
Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00