Overvågning

Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) overvåger forekomsten af en lang række husdyrsygdomme. Det sker i samarbejde med Fødevarestyrelsen under den veterinære myndighedsaftale.

Overvågningsprogrammerne under den veterinære myndighedsaftale har primært til formål at dokumentere fravær af alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i den danske husdyrproduktion og er ofte lovbestemt. Overvågningen har også til formål at undersøge forekomsten af fx zoonoser (sygdomme, der kan smitte mellem dyr og mennesker), virusvarianter, vektorer, antibiotikaresistens og nye trusler. Det aftales årligt med Fødevarestyrelsen, hvilke overvågningsprogrammer der gennemføres.

Fødevarestyrelsen har det overordnede ansvar for overvågningen og står for eventuel opfølgning på resultaterne. DK-VET er ansvarlig for den laboratoriemæssige del af undersøgelserne.

Læs mere om