Overvågningsprogrammer

DK-VET udfører en række overvågningsprogrammer for husdyrsygdomme under den veterinære myndighedsaftale.

De overvågningsprogrammer, DK-VET udfører, aftales årligt med Fødevarestyrelsen. Bemærk at overvågningsprogrammer for fiskesygdomme varetages af DTU Aqua.

Herunder kan du læse mere om udvalgte overvågningsprogrammer, der varetages af DK-VET.