Abortmateriale fra får og ged

Formålet med fåre- og gedeabortpakken er at bestyrke den fortsatte frihed for brucellose hos drøvtyggere i Danmark. 

Danmark har status som sygdomsfri for infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos fåre- og gedebestande (jf. EU forordning 2021/620*). Den fri status beror på, at der årligt undersøges et tilstrækkeligt antal prøver.Samtidig undersøges materialet for andre relevante abortårsager inklusiv undersøgelse for Q-feber, Toxoplasma gondii, Chlamydia abortus, Campylobacter fetus og Schmallenberg virus. I tillæg vil prøver af placenta og fosterets organer blive benyttet til en mikrobiom-undersøgelse, hvor forskellige infektiøse agens kan identificeres baseret på deres genetiske signatur. Fødevarestyrelsen (FVST) betaler ved aborttilfælde hos får og geder udgiften til obduktion, generel bakteriologi og histologisk undersøgelse.

Prøvemateriale

Abortmaterialet skal omfatte:

  • Hele fostre
  • Hele placenta eller stykker heraf og
  • Ustabiliseret blodprøve fra moderdyret

Undersøgelser

DK-VET udfører følgende undersøgelser på materialet fra fostre: Obduktion, udtagning af organer og formalinfiksering, specifik dyrkning for Brucella spp. og generel bakteriologisk undersøgelse, samt histologisk undersøgelse, inkl. undersøgelse for encellede parasitter og svampe. Der udføres undersøgelse for Q-feber, Toxoplasma gondii, Chlamydia abortus og Campylobacter fetus. Disse undersøgelser betales af Fødevarestyrelsen.

Herudover udføres undersøgelse for Schmallenberg virus. Denne undersøgelse bliver betalt af SSI.

I tillæg vil der blive udført en mikrobiomundersøgelse, hvor forskellige infektiøse agens kan identificeres baseret på deres genetiske signatur.

Såfremt ejer ønsker undersøgelse for BVD, skal dette fremgå af rekvisitionsblanketten. Undersøgelse for dette agens sker for ejers egen regning.

Hvem kan indsende prøver

Praktiserende dyrlæger. Der kan maksimalt indsendes 5 gange pr. år fra samme CHR-nummer. Dyrlæger kan afsende abortmaterialet til undersøgelse fra mandag til torsdag.

Kontakt ved indsendelse

Patologivagten på telefon 9350 9280 (kl. 8.30-16.00 på man-tor og kl. 8.00-15.00 fredag) eller e-mail: kupat@sund.ku.dk.

Labels til mærkning af forsendelse

Kan printes til labels i størrelse: B: 199,6 mm x H: 143,5 mm x 2 stk.

Rekvisitionsblanket