Abortmateriale fra kvæg

Formålet med kvægabortpakken er at bestyrke den fortsatte frihed for brucellose hos kvæg i Danmark.

Samtidig undersøges materialet for Bovin Virus Diarre, neosporose og for svampe samt ved en mikrobiomundersøgelse for om muligt at opdage emerging diseases som årsag til abort hos kvæg.

Prøvemateriale

Abortmaterialet skal omfatte:

  • Hele fostre
  • Hele placenta eller stykker heraf og
  • Ustabiliseret blodprøve fra moderkoen

Undersøgelser

DK-VET udfører følgende undersøgelser på materialet fra kalvefostre: Obduktion, udtagning af organer og formalinfiksering, specifik dyrkning for Brucella spp. og generel bakteriologisk undersøgelse, samt histologisk undersøgelse, inkl. undersøgelse for neosporose og svampe.

På en blodprøve fra moderdyret foretages serologisk undersøgelse for BVD antistoffer.

Disse undersøgelser betales af Fødevarestyrelsen.

I tillæg vil prøverne benyttes til en mikrobiomundersøgelse, hvor forskellige infektiøse agens kan identificeres baseret på deres genetiske signatur. Resultaterne fra mikrobiomundersøgelserne vil indgå i en samlet evaluering mht. at forbedre den fremtidige abortdiagnostik og vil ikke besvares til kunderne i 2020. Hvis mikrobiomundersøgelserne mod forventning skulle give mistanke om tilstedeværelse af anmeldepligtige sygdomme, vil indsender blive kontaktet af Fødevarestyrelsen.

Såfremt ejer ønsker undersøgelse for en eller flere af følgende agens: Coxiella burnetii, Schmallenberg virus og Leptospira spp., skal dette fremgå af rekvisitionsblanketten. Undersøgelse for disse agens sker for ejers egen regning.

Hvem kan indsende prøver

Praktiserende dyrlæger. Der kan maksimalt indsendes 5 gange pr. år fra samme CHR-nummer. Dyrlæger kan afsende abortmaterialet til undersøgelse fra mandag til torsdag.

Kontakt ved indsendelse

Patologivagten på telefon 9350 9280 (kl. 8.30-16.00 på man-tor og kl. 8.00-15.00 fredag) eller e-mail: kupat@sund.ku.dk.

Labels til mærkning af forsendelse

Kan printes til labels i størrelse: B: 199,6 mm x H: 143,5 mm x 2 stk.

Rekvisitionsblanket