Pelsdyrsygdomme

Formålet med pelsdyr-overvågningspakken er at forbedre kendskabet til forekomst og betydning af sygdomme på pelsdyrfarme.

DK-VET udfører undersøgelser efter laboratoriets vurdering, herunder sektion, udtagning af organer og formalinfiksering, specifik dyrkning, generel bakteriologisk undersøgelse samt histologisk undersøgelse. Hvis det på baggrund af patologiske fund vurderes relevant, udføres påvisning af udvalgte specifikke agens, der er forbundet med sygdom hos pelsdyr. Såfremt ejer ønsker undersøgelse for parasitter eller botulismetoksin, skal dette fremgå af rekvisitionsblanketten. Undersøgelse for disse agens sker for ejers egen regning.

Prøvemateriale

En mink-overvågningspakke omfatter indsendelser af 1-5 kadavere af mink eller chinchilla.

Hvem kan indsende prøver

Praktiserende dyrlæger.

Kontakt ved indsendelse

Patologivagten på telefon 9350 9280 (kl. 8.30-16.00 på man-tor og kl. 8.00-15.00 fredag) eller e-mail: kupat@sund.ku.dk.

Labels til mærkning af forsendelse

Kan printes til labels i størrelse: B: 199,6 mm x H: 143,5 mm x 2 stk.

Rekvisitionsblanket