West Nile Virus i fugle og myg i Danmark

West Nile Fever (WNF) er en vektorbåren sygdom, som forårsages af infektion med West Nile Virus (WNV). Den naturlige vært er vilde fugle. WNV overlever i naturen i en livscyklus mellem de vilde fugle (vært) og stikmyg (vektor).

I områder med ny-introduktion af WNV observeres flokdødelighed blandt vilde fugle særligt spurvefuglearter, ofte solsorte. Herudover ses sporadiske tilfælde af WNF blandt heste og mennesker, i nogle tilfælde (ca. 10% for heste og 1% for mennesker) udvikles kliniske symptomer i form af centralnervøse forstyrrelser som følge af betændelse i hjerne og rygmarv. Heste og mennesker kan ikke viderebringe smitte.

Spredning af WNV sker i forbindelse med myggesæsonen (via myggestik), og de fleste infektioner blandt heste og mennesker ses fra juli til september.
I Sydeuropa har WNF-tilfælde været i kraftig stigning de seneste år. Samtidig er der sket en markant spredning af virus nordpå. I Tyskland er der i 2019 rapporteret WNF tilfælde i såvel fugle, som heste og mennesker.

Overvågning

Danmark har siden 2011 udført overvågning for WNV. Overvågningen udføres af DK-VET i samarbejde med Fødevarestyrelsen og Ringmærkningscentralen under Statens Naturhistoriske Museum (KU).

Overvågningsprogrammet anvender materiale fra andre overvågningsprogrammer samt blod fra trækfugle udtaget i forbindelse med ringmærkning.

Den nationale overvågning fokuserer på undersøgelse af relevant materiale fra vært og vektor-populationen i Danmark. Der undersøges for virus i fugle og myg og antistoffer i fugle. Herudover undersøges også for usutuvirus (USUV), et virus i familie med WNV, der har samme livscyklus, vært/vektor specificitet og giver de samme kliniske symptomer.

Passiv overvågning i døde vilde fugle har fokus på arter som er særligt følsomme for WNV. Der undersøges primært rovfugle, kragefugle, spurvefugle (inkl. solsorte) og ugler. Fuglene udvælges fra aviær influenzaovervågning og fra faldvildtprogrammet (Vildtsundhed/DTU).

Aktiv overvågning foretages via blodprøver fra udegående fjerkræ (ænder, gæs, fasaner, agerhøns, kyllinger) og fra mellem-/langdistance-trækkende spurvefuglearter, der ankommer til Danmark efter overvintring i Afrika eller ved Middelhavet.

Overvågning i myg foretages via undersøgelse af stikmyg indsamlet i løbet af myggesæsonen i vektorovervågningsprogrammet.

Det nationale overvågningsprogram evalueres på årsbasis og tilpasses i forhold til den aktuelle udbrudssituation på europæisk plan.

Resultater

Overvågning for WNV har gennem de seneste ni år vist, at udegående fjerkræ og stikmyg i Danmark er fri for WNV/USUV. Blandt trækfugle, som kommer til Danmark fra syd, er 1-6% positive i test for antistoffer. Døde vilde fugle undersøgt for WNV/USUV er negative.

Kontakt

Seniorforsker Louise Lohse