Fugleinfluenza virus i vilde fugle

Aviær influenza, der også kaldes fugleinfluenza, er en smitsom virusinfektion, der kan ramme alle fuglearter. Infektionen forårsages af influenza A virus.

Vilde vandfugle menes at udgøre det naturlige reservoir for influenza A virus. Virus klassificeres ud fra deres H og N overfladeproteiner. Der kendes 16 forskellige H subtyper og 9 forskellige N subtyper i fugle, og disse subtyper danner baggrund for navngivning af influenzavirus, fx H5N1, H6N4, H7N7 osv. Aviære influenzavirus klassificeres yderligere som lavpatogene eller højpatogene på baggrund af deres patogene egenskaber i kyllinger. Der kendes kun højpatogene influenzavirus med subtyperne H5 og H7. Lavpatogene fugleinfluenzavirus er endemisk forekommende i vilde fugle, mens højpatogene fugleinfluenzavirus ikke er normalt forekommende i Danmark.

Influenza A virus kan også smitte mennesker, grise, heste, mink og flere andre pattedyr. Læs mere om Aviær-influenza.

DK-VET udfører overvågning af fugleinfluenzavirus (aviære influenzavirus) i vilde fugle for at sikre en tidlig varsling af højpatogen fugleinfluenza og for at få information om de lavpatogene virus i den danske vilde fauna.

Passiv overvågning i døde vilde fugle

Den passive overvågning af fugleinfluenzavirus i døde vilde fugle udføres på foranledning af Fødevarestyrelsen i medfør af Kommissionens afgørelse af 25. juni 2010 (2010/367/EU). Formålet er at sikre en tidlig varsling af højpatogen fugleinfluenza i Danmark.

Fund af døde vilde vandfugle, rovfugle og kragefugle kan meldes til Fødevarestyrelsen, som varetager prøveindsamlingen, se mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Laboratorieundersøgelserne udføres af DK-VET.

Resultater af overvågningen er tilgængelige på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Aktiv overvågning i levende vilde fugle

Der udføres en national aktiv overvågning for fugleinfluenzavirus i raske vilde fugle. Overvågningen udføres af DK-VET i samarbejde med Fødevarestyrelsen og Statens Naturhistoriske Museum.

Formålet er at overvåge forekomsten af fugleinfluenzavirus varianter af primært de lavpatogene H5 og H7 subtyper. Resultaterne bidrager til forståelsen af epidemiologien af lavpatogene fugleinfluenzavirus i Danmark og giver værdifuld information om de virus, der potentielt kan true danske fjerkræbesætninger.

Resultater

Resultater af overvågningen beskrives i årsrapporter:

Kontakt

Seniorforsker Charlotte Hjulsager
Professor Lars E. Larsen