TSE sygdomme hos pattedyr

TSE (Transmissible Spongiforme Encefalopatier) er en fællesbetegnelse for flere sygdomme, som rammer får, geder og kvæg. Hos kvæg kaldes sygdommen BSE (kogalskab); hos får og geder kaldes den scrapie (klassisk og atypisk scrapie).

Bovin spongiform encefalopati (BSE) er en sygdom hos kvæg ældre end 20 måneder. Sygdommen skyldes infektion med et abnormt prionprotein. I Danmark er der fundet i alt 18 tilfælde af BSE i danskfødte kreaturer. Tre af fundene er eksporteret og fundet i henholdsvis Portugal og Italien. 15 af disse fund er konfirmeret efter et positivt resultat ved hurtigtestning, mens tre fund er fra klinisk mistænkte dyr. Et enkelt fund fra 2004 blev karakteriseret som atypisk BSE. Det seneste tilfælde (en 14 år gammel ko) er fundet i november 2009.

Scrapie (klassisk og atypisk scrapie), som kan forekomme hos får og geder, har mange fælles træk med BSE (kogalskab) men er ikke en zoonose. Klassisk scrapie er en smitsom sygdom, der smitter fra dyr til dyr, men der er aldrig påvist smitte til mennesker. Atypisk scrapie opstår sandsynligvis ved mutation hos de enkelte dyr men smitter ikke til andre dyr. Klassisk scrapie er aldrig konstateret i Danmark, men der er fundet enkelte tilfælde af atypisk scrapie.

Prøvemateriale

Hovedet fra klinisk mistænkte dyr (kvæg, får eller geder) skal indsendes uåbnet og snarest efter dyrets død. Aflivning bør foretages medicinsk. Gennemsavning af hovedet i midtlinjen må ikke anvendes. Hovedet må ikke nedfryses. Klinisk mistanke om BSE skal anmeldes til Fødevarestyrelsen.

Hvem kan indsende prøver

Fødevarestyrelsen.

Kontakt ved indsendelse

Patologivagten på telefon 9350 9280 (kl. 8.30-16.00 på man-tor og kl. 8.00-15.00 fredag) eller e-mail: kupat@sund.ku.dk.

Labels til mærkning af forsendelse

Kan printes til labels i størrelse: B: 199,6 mm x H: 143,5 mm x 2 stk.

Rekvisitionsblanket