Brucella melitensis overvågning

Brucellose forårsages af infektion med Brucella spp. og er en zoonose.

Forskellige Brucella arter har værtspræferencer for bestemte husdyrarter, men de kan også findes hos andre husdyrarter. Vigtigst er B. abortus (kvæg), B. melitensis (får og ged) og B. suis (svin og hare). Alle tre arter kan inficere mennesker. Danmark har officiel brucellosefri (OBF) status, men i visse egne er B. suis biotype 2 endemisk forekommende hos vildtlevende harer.

B. melitensis overvåges i blodprøver udtaget i forbindelse med erhvervets frivillige program til overvågning af fåresygdommen Maedi Visna. Formålet er at bidrage til at bestyrke den fortsatte frihed for brucellose hos drøvtyggere i Danmark.

Se endvidere Analyseoversigten for Brucella antistof.

Læs mere om Brucellose her.

Resultater

Data opgøres årligt og fremsendes til Fødevarestyrelsen.

Kontakt

Elisabeth Holm