Om Veterinær Diagnostik

Veterinær Diagnostik er betegnelsen for laboratorie- og sektionsdelen af DK-VET.

Veterinær Diagnostik under Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) tilbyder diagnostiske analyser til det veterinære område. Området er under opbygning og vil løbende udvide listen over analyser.

DK-VET er et samarbejde mellem Københavns Universitet (KU) og Statens Serum Institut (SSI).

DK-VET har fra årsskiftet 2019/2020 den veterinære myndighedsaftale med Miljø- og Fødevareministeriet. Det betyder bl.a., at DK-VET bliver nationalt referencelaboratorium i relation til husdyrsygdomme omfattet af Bekendtgørelse nr. 1332 af 18/11/2016, og kommer til at varetage det laboratoriemæssige beredskab for husdyrsygdomme på liste 1 og 2 i denne bekendtgørelse.

Det laboratoriemæssige beredskab har ansvar for, at mistankesager og analyser ved udbrud af alvorlige smitsomme sygdomme, som eks. mund- og klovesyge og svinepest, behandles hurtigt og sikkert og med brug af godkendte og akkrediterede metoder.

Veterinær Diagnostik er betegnelsen for laboratorie- og sektionsdelen af DK-VET. Sektioner foregår på KU, Sektion for Patobiologi og øvrig diagnostik på SSI.

See English version here.

 

Temaer