Om Veterinær Diagnostik

Veterinær Diagnostik er et samarbejde mellem Københavns Universitet (KU) og Statens Serum Institut (SSI). Vi tilbyder obduktion og diagnostik på veterinære prøver til myndigheder og erhverv. Derudover modtager SSI bestillinger på ikke-registrerede vacciner og autovacciner.

Veterinær Diagnostik er en fælles platform for de ydelser, som SSI og KU tilbyder til myndigheder og erhverv inden for det veterinære område. Vi dækker både bakteriologi, virologi, parasitologi og patologi. Listen over vores mange ydelser fremgår af Analyseoversigt. SSI og KU samarbejder om den veterinære diagnostik. KU tager sig af obduktioner og prøveudtagning på hele organer og kadavere, mens SSI udfører de mikrobiologiske analyser.

SSI og KU indledte samarbejdet om den veterinære diagnostik i 2017, hvor de to institutioner under betegnelsen Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) bød på og vandt den veterinære myndighedsaftale under Miljø- og Fødevareministeriet.

DK-VET overtog gradvist opgaverne fra DTU Veterinærinstituttet i 2019 og har siden januar 2020 haft det fulde ansvar for myndighedsaftalen. KU og SSI skal jf. aftalen levere forskningsbaseret myndighedsrådgivning, beredskab og overvågning i forbindelse med husdyrsygdomme.

Det betyder bl.a., at DK-VET er nationalt referencelaboratorium for husdyrsygdomme omfattet af ”Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene” BEK nr. 920 af 20/06/2020, og at DK-VET er ansvarlig for det laboratoriemæssige beredskab for husdyrsygdomme på liste 1 og 2 i samme bekendtgørelse. DK-VET har døgnberedskab alle dage året rundt for alvorlige husdyrsygdomme som fx Afrikansk svinepest.

Samarbejdet mellem KU og SSI giver en unik mulighed for at varetage myndighedsaftalen gennem en nyskabende One Health tilgang, hvor opgaverne bliver løst ud fra et helhedssyn på sundhed for dyr, mennesker og miljø, under hensyntagen til myndighedernes, erhvervets og samfundets behov.

SSI udbyder studenterprojekter indenfor veterinær diagnostik og forskning i samarbejde med universiteterne. Du kan læse mere om studenterprojekter her.

Læs mere på DK-VET’s hjemmeside.

Temaer