Studenterprojekter på SSI

Studerende kan udføre speciale-/kandidatprojekter på Statens Serum Institut (SSI). Nedenfor finder du nogle projektforslag til inspiration.

SSI udbyder studenterprojekter til fx dyrlægestuderende eller biologistuderende. Projekterne udføres i samarbejde med et universitet fx KU, DTU eller RUC, hvorfra der også vil være en vejleder.

”Jeg arbejder med diagnostik, forskning og myndighedsrådgivning indenfor veterinær parasitologi med hovedfokus på anmeldepligtige parasitære infektioner og zoonoser. Dette drejer sig særligt om Echinococcus og Trichinella, der begge er vigtige fødevarebårne parasitter, hvor både domesticerede og vilde dyr er vigtige led i parasitternes livscyklus og smitte til mennesker.”
Rebecca Berg, parasitologi
Dyrelæge Rebecca Berg 


Eksempler på projekter er nævnt nedenfor. Tag gerne kontakt til os for andre projektmuligheder.

Diagnostic approaches to Haemonchus contortus infection in small ruminants 

Helminth infections are a major production- and animal welfare issue in grazing small ruminants. Especially the helminth Haemonchus contortus, which has previously had a high occurrence in Danish goat herds, can cause severe disease with anemia, weightloss and even death. For some years now, anthelminthic resistance has also been observed in the species.

Haemonchus contortus is a nematode in the strongyle family, and even though fecal flotation can be of diagnostic aid, accurate species differentiation based on egg morphology is not possible. Different diagnostic tools have been suggested for species differentiation, and molecular methods has proven to have a high sensitivity, but there is currently no commercially available diagnostics in Denmark.

Accurate diagnosis is of paramount importance with regards to helminth control and treatment of infection. SSI suggests a student project involving the test of different diagnostic tools with the possibility of surveying the occurrence of Haemonchus contortus in small ruminants in Denmark. The project is suited for students in veterinary medicine, animal health, biology etc.

The project will take place at SSI and can be carried out in English, Danish or other Scandinavian languages.

Contacts: Henrik Vedel Nielsen (hvn@ssi.dk) and Rune Stensvold (run@ssi.dk

Simpel og hurtig metode til fuldgenom-sekventering af alle kendte influenza A virus

Influenza A virus er et virus der inficerer en lang række værter, heriblandt mennesker, svin og fugle. Indimellem kan influenza A virus springe fra dyr til mennesker og omvendt og kan derfor optræde som et zoonotisk virus. Influenza A virus har historisk set givet anledning til nogle af de største og mest udbredte pandemier i verden. For at forstå hvornår og hvordan et influenza A virus kan springe mellem dyr og mennesker eller give anledning til en ny pandemi, er det vigtigt at have gode metoder til at undersøge virussets genomer. I dette projekt vil formålet være at videreudvikle en simpel og hurtig metode til at fuldgenomsekventere alle influenza A virus, der kan optræde hos dyr og mennesker. Projektet vil give kendskab til metoderne PCR og hurtig sekventering ved brug af moderne teknologi, samt viden om influenza A virus og dets genetiske karakteristika.

Projektet foregår på SSI.

Kontakt: Ramona Trebbien (ratr@ssi.dk)

Genotypning af højpatogene fugleinfluenzavirus

I de seneste år har der været udbrud med højpatogen fugleinfluenza i Europa og mange andre steder i verden. Den genetiske diversitet har været tiltagende fra sæson til sæson. Virus subtypes og genotypes på basis af virus genomsekvenser og fylogenetisk analyse. I sæsonen 2021/2022 var der udbrud i Europa med mindst 5 forskellige subtyper og 33 forskellige genotyper af højpatogen H5 fugleinfluenza. Projektet vil tage udgangspunkt i de danske virusfund og tilsigte udvikling af en metode til inddeling i genotyper samt mutations analyse med fokus på værtsspecificitet og zoonotisk (smitte fra dyr til mennesker) potentiale. Projektet vil give kendskab til metoderne PCR, moderne sekvensteknologi og influenzavirus bioinformatik, samt viden om influenza A virus og dets genetiske karakteristika.

Projektet foregår på SSI og KU.

Kontakt: Charlotte Hjulsager (ckhj@ssi.dk) og Yuan Liang (yuan.liang@sund.ku.dk)

Hurtigsekventering af influenzavirus til beredskabet for fugleinfluenza

Fugleinfluenzavirus med subtyperne H5 og H7 kan optræde i lavpatogen eller højpatogen form. Når der opstår mistanke om fugleinfluenza i en fjerkræbesætning udtager Fødevarestyrelsen prøver til diagnostisk undersøgelse på SSI. Såfremt der påvises influenza A virus i prøverne med subtyperne H5 og H7, afgøres patogeniciteten ved sekventering af den del af HA-genet der koder for HA proteinets kløvningssite. Patogeniciteten er en afgørende del af diagnostikken og afgørende for, hvorledes myndighederne skal følge op på en bekræftet mistanke om fugleinfluenza. Projektet går ud på at afprøve Nanopore sekventering til erstatning eller supplement til den nuværende analyse der foretages med Sanger sekventering. Projektet vil give kendskab til metoderne PCR, moderne sekvensteknologi og influenzavirus bioinformatik, samt viden om influenza A virus og dets genetiske karakteristika.

Projektet foregår på SSI.

Kontakt: Charlotte Hjulsager (ckhj@ssi.dk) og Lars E. Larsen (lael@sund.ku.dk)

Differentiation of blood samples collected from domestic swine and wild boar 

African swine fever has become a major threat to the pig production industry across Europe and Asia. The disease is spread, in part, by transmission between wild boar and from wild boar to domestic pigs. During summer months, there is an increase in the number of outbreaks in domestic pigs and this may be linked to an increase in insect activity. It has been shown that blood-feeding insects can contain sufficient virus to enable mechanical transmission of the virus to domestic pigs. Thus, if blood-feeding insects take blood from ASFV-infected wild boar and then enter premises with domestic pigs then transfer of the virus may occur. It is important to be able to determine if blood-fed insects, captured within a pig stable, contain blood from wild boar or only from domestic pigs. In principle, it is possible to discriminate between blood from these two sub-species on the basis of sequence differences within the mitochondrial cytochrome b gene. The project will aim to establish an assay suitable for the discrimination of blood samples from domestic pigs and wild boar using PCR and DNA sequencing. It can then be tested on samples of blood fed insects.

This project will be performed in collaboration between KU and SSI.

Contact: Graham J. Belsham (grbe@sund.ku.dk) and Ann Sofie Olesen (asjo@ssi.dk)

Bat species identification using PCR 

There are 17 different species of bats present within Denmark. Different species have their own types of virus. There is evidence for a variety of different bat alphacoronaviruses (closely related to the porcine epidemic diarrhea virus) within these distinct bat populations. Using fecal samples from bats, it is possible to detect these different viruses, and the source of the samples, including the specific bat species, can be identified based on sequencing of PCR amplified fragments corresponding to the mitochondrial cytochrome b gene and also the mitochondrial 16S ribosomal RNA gene. A collection of bat samples obtained from passive surveillance is available and the specific bat species represented by these samples should be established using these assays.

This project will be performed in collaboration between KU and SSI.

Contact: Graham J. Belsham (grbe@sund.ku.dk) and Thomas Bruun Rasmussen (tbru@ssi.dk)

Effect of an inactivating reagent, MPLB buffer, on African swine fever virus 

African swine fever (ASF) is a serious viral disease of domestic pigs and wild boar in Africa, which from one introduction to Georgia in 2007 has become widespread in Europe, Russia and Asia.

The virus causing ASF, African swine fever virus (ASFV), is quite resistant to inactivation, in particular within a protein-rich environment. Studies investigating the effect of a commonly used inactivating reagent in the laboratory, MPLB buffer, for the virus in various protein-rich materials are scarce or lacking. Substantial knowledge of the effect of MPLB buffer on ASFV is important to ensure proper inactivation of the virus within laboratory settings. The project will aim at testing the effect of MPLB buffer on ASFV in different sample materials (e.g. organs and blood). The project will include virus isolation in cell culture and qPCR for detection of viral DNA in sample materials.

This project will be performed in collaboration between KU and SSI.

Contact: Graham J. Belsham (grbe@sund.ku.dk) and Ann Sofie Olesen (asjo@ssi.dk)

Overvågning og analyse af antibiotikaresistens i patogene bakterier fra svin ved hjælp af helgenom-sekventering 

Antibiotikaresistens findes i bakterier fra mennesker, dyr og miljøet og giver store udfordringer ved behandling. I Danmark bliver en stor andel af antibiotika brugt til behandling af dyr, herunder især svin. Danmark har siden 1995 haft fokus på overvågning af antibiotikaresistens i patogene bakterier fra mennesker og i zoonotiske og indikator-bakterier indsamlet i produktionsdyr, og siden 2015 er der også blevet indsamlet data om antibiotikaresistens i udvalgte patogene bakterier fra svin. I 2021 blev overvågningen i svin udvidet med andre patogene bakterier og suppleret med helgenom-sekventering.

I dette projekt vil den studerende skulle udføre fænotypisk resistensbestemmelse, identificere resistensgener og -mutationer i de sekventerede genomer, sammenligne fænotypiske og genotypiske fund og udføre bioinformatiske og fylogenetiske analyser af de enkelte bakteriearter med henblik på at undersøge, hvorvidt og hvordan antibiotikaresistens spreder sig i den danske svineproduktion og mellem svin og mennesker. Projektet udføres under Dansk Veterinær Konsortium, som består af eksperter fra Statens Serum Institut og Københavns Universitet, og sker i tæt samarbejde med Veterinært Laboratorium under Landbrug & Fødevarer, som står for dyrkning og isolering af bakterier i kliniske prøver fra svin.

Kontakt: Lina Cavaco (cav@ssi.dk) og Jesper Larsen (jrl@ssi.dk) på SSI samt Peter Damborg (pedam@sund.ku.dk) på Københavns Universitet 

Endopep-MALDI-TOF procedure for the detection of active botulinum neurotoxins (BoNT) in human serum samples 

The purpose of this project is to set up a running Endopeptidase-MALDI-TOF MS-procedure for detection of clinical and veterinary relevant botulinum toxins, based on the procedure described by Perry et al. (2017). Botulinum neurotoxins (BoNTs) are toxins of considerable human health concern. There are currently described seven different types of BoNTs, named A to G. Human botulism is caused mainly by BoNT/A /B /E and occasionally /F, with BoNT/A being the most toxic followed by BoNT/B. Currently, the mouse bioassay is the reference detection method for monitoring the activity of BoNT in relation to human health cases; however, the assay is both laborious, expensive, and there are ethical issues due to the use of live animals. Setting up a MALDI-TOF based BoNT detection assay will both reduce the test time, laboratory costs and the use of live animals. By using the well characterized cosmetic BoNT A and B toxins as control toxins in evaluating the MALDI-TOF method, and the described research procedure for MALDI-TOF BoNT detection, it will be possible to establish a standard clinical laboratory protocol which can be used at SSI for detection of BoNT A and B toxin cases. It will further be possible to extend the protocols to include other BoNT toxins relevant for both humans and animals.

The project takes place at SSI.

Contact: Hans-Christian Slotsved (hcs@ssi.dk)  

Evaluation of diagnostic approaches to detect and type Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. from faeces 

The protozoan parasites Giardia and Cryptosporidium are widespread in Denmark and give, occasionally, rise to local outbreaks in animals and humans. However, the parasites may be difficult to detect and type due to low levels of DNA and, potentially, DNA of bad quality and substances inhibiting the PCR. Therefore, studies are needed to investigate the effect of sample processing and DNA-extraction method on the outcome of real-time PCR, conventional PCR and Sanger sequencing according to state-of-the-art methods.

The student will use different diagnostic methods to evaluate the sensitivity and the quality of extracted DNA following different protocols for pre-treatment of the sample (flotation of cysts/oocysts, sucrose gradient) and DNA extraction.

If possible, different feces types will be included in the study, e.g. cattle, small ruminants, dogs, human to investigate differences depending on the primary material.

The project takes place at SSI.

Contact: Rebecca Berg (rebe@ssi.dk) and Rune Stensvold (run@ssi.dk)

Antistoffer mod mund- og klovesyge (MKS) virus - undersøgelse af krydsreaktivitet mellem ELISAer for påvisning af serotype-specifikke antistoffer mod de 7 serotyper  

Påvisning af antistoffer mod MKS virus benyttes bl.a. i bekæmpelsen af MKS udbrud, til fritestning og overvågning efter MKS udbrud, til fritestning før eksport og import, og til epidemiologisk opklaring i lande, hvor MKS forekommer endemisk (Afrika, Mellemøsten, Asien). MKS virus inddeles i syv serotyper (O, A, C, Asia 1, SAT 1, SAT 2, SAT 3), som kan differentieres serologisk ved ELISA og neutralisations tests. Projektet har til formål at karakterisere udviklingen af serotype-specifikke antistoffer i prøver fra eksperimentelt inficerede og re-inficerede dyr (kvæg og får), herunder kryds-reaktivitet mellem vores syv serotype-specifikke antistof ELISAer. Projektet vil inkludere laboratoriearbejde med ELISA og neutralisations tests, og forventes at føre til publikation sammen med allerede testede prøver.

Projektet er et samarbejde mellem KU og SSI.

Kontakt: Graham J. Belsham (grbe@sund.ku.dk) og Kirsten Tjørnehøj (kitj@ssi.dk)  

Validering af ny teknologi til inaktivering af virus med alvorlig betydning for det danske landbrug 

Som noget nyt blev der ved dekommissionering af de ældre høj-indesluttede bygninger på Lindholm Ø benyttet inaktivering ved opvarmning til 70 °C i 8 døgn. Bygningerne var en del af Danmarks veterinære beredskab for alvorlige virus-sygdomme i dyr, og havde i perioden 1926-2019 været benyttet til forskning i og diagnostik af bl.a. mund- og klovesyge virus (MKSV), afrikansk og klassisk svinepest virus (ASFV/CSFV), swine vesicular disease virus (SVDV) og rabiesvirus (RABV). Brugen af varmeinaktivering til dekommissionering var baseret på indledende studier af varmeinaktivering af MKSV, ASFV, CSFV og SVDV udført på Lindholm i 2019 (Kristensen et al., 2021). Resultaterne fra dette arbejde ønskes udvidet med undersøgelse af inaktivering af virus i forskellige medier og materialer, som ifølge litteraturen må forventes at beskytte virus mod nedbrydning.

Projektet vil inkludere fremstilling af virus præparationer til eksperimenterne, udførsel af eksperimenter og virus dyrkning, og resultaterne forventes publiceret.

Projektet er et samarbejde mellem KU og SSI.

Kontakt: Graham J. Belsham (grbe@sund.ku.dk) og Kirsten Tjørnehøj (kitj@ssi.dk)