Emballering

Transport af animalske prøvematerialer til diagnostiske undersøgelser skal ske i henhold til reglerne for transport af farligt gods (ADR 2019 pakkeinstruks 650).

Korrekt emballering

Ifølge ADR-konventionen (pdf) falder prøvematerialet til de fleste diagnostiske undersøgelser i kategori B og skal derfor pakkes, mærkes og forsendes på følgende måde:

  1. Prøven skal opbevares/transporteres i en primær prøvebeholder, som skal være tæt.
  2. Mellem primær og sekundær transportbeholder skal der placeres et sugende materiale, som kan absorbere al væsken i prøven.
  3. Sekundær beholder skal også være tæt.
  4. Prøven i primær og sekundær beholder skal herefter pakkes i en passende yderemballage, som skal sikre prøven mod slag. Den ydre emballage skal være af tilstrækkelig styrke i forhold til kapacitet, vægt og anvendelsesformål, med mindst en flade der måler minimum 100 mm x 100 mm, og den ydre emballage skal være mærket med en advarselsdiamant, hvori der står "UN3373". Yderemballagen skal desuden være mærket med "BIOLOGISK STOF, KATEGORI B" som vist på billedet:

    Advarselsdiamant hvori der står UN3373, Biological Substance Catergory B

  5. Prøver sendes til Veterinær Diagnostik, Statens Serum Institut, PDC Bygning 85, Artillerivej 5, 2300 København S.
  6. Kadavere sendes til Sektionsstuen, Sektion for Patobiologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet, Ridebanevej 3, 1870 Frederiksberg C.

Det er afsenderens ansvar at sikre, at prøven er emballeret korrekt.

Labels til mærkning af forsendelse

Kan printes til labels i størrelse: B: 199,6 mm x H: 143, 5 mm x 2 stk.

Eksterne links

Temaer