Bluetongue (BT) PCR (R-nr. 9132)

Indikation

Bluetongue (BT) optræder som sygdom hos får, mens symptomerne kan være mildere/subkliniske hos kvæg og i en række vilde drøvtyggerarter. I forbindelse med BTV-8 infektioner i Nordvesteuropa har der imidlertid også været konstateret en del kliniske symptomer hos kvæg.

Bluetongue-virus (BTV) kan formodentlig inficere alle drøvtyggere.

Det kliniske billede er præget af ødem, blødninger og cirkulationsforstyrrelser som følge af karvægsbeskadigelser. Derfor skal der rejses mistanke i besætninger hvor der ses dyr med symptomer som nedstemthed, feber, savlen, ødem i hoved, øjenlåg og ører, hyperæmi/blødninger og sårdannelser på slimhinderne i mund, på mulen og på tungen. Tungen kan blive udtalt hyperæmisk og ødematøs (evt. cyanotisk) og hænge ud af munden. Endvidere ses halthed.

Sygdommen er anmeldepligtig i Danmark. Ved klinisk mistanke skal den praktiserende dyrlæge orientere Fødevarestyrelsen, og der skal indsendes materiale til undersøgelse ved Statens Serum Institut.

Herudover er undersøgelse for BTV indikeret ved eksport af dyr til lande, der kræver sygdomsfri status.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • EDTA-stabiliseret blod fra drøvtyggere
  • Organmateriale fra samme dyrearter: Milt, lymfeknuder

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Indsendelsen foretages, i forbindelse med mistanke, af Fødevarestyrelsen.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Ved rutinemæssigt udtagne prøver kan forventes en svartid på op til 5 arbejdsdage.

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Læs mere om Bluetongue.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00