Bluetongue (BTV) PCR (R-nr. 9132)

Indikation

BTV kan formodentlig inficere alle drøvtyggere. BTV optræder som sygdom hos får og som oftest med milde eller inapparente infektioner i kvæg og i en række vilde drøvtyggerarter. I forbindelse med BTV-8 infektioner i Nordvesteuropa har der imidlertid også været konstateret en del kliniske symptomer hos kvæg. Det kliniske billede er præget af ødem, blødninger og cirkulationsforstyrrelser som følge af karvægsbeskadigelser. Hos får (og kvæg) ses ved infektion med BT-virus nedstemthed, feber, savlen, ødem i hoved, øjenlåg og ører, hyperæmi/blødninger og sårdannelser på slimhinderne i mund, på mulen og på tungen. Tungen kan blive udtalt hyperæmisk og ødematøs (evt. cyanotisk) og hænge ud af munden. Endvidere ses halthed. Mortalitet op til 30% er rapporteret hos får hvorimod mortaliteten er lav hos kvæg.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • EDTA-blod
  • Organmateriale: Milt, lymfeknuder

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres mindst en gang ugentligt.

Mistankeprøver analyseres hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Hvis både virus og antistof eller kun virus bliver påvist bliver dyret vurderet som positivt overfor BT. De seneste års vaccinationskampagner har bevirket at en stor del af de modtagelige dyr vil have påviselige antistoffer. Da det endnu ikke er kendt i hvor lang tid efter vaccination antistoffer kan påvises kan antistoftesten ikke stå alene i forbindelse med påvisning af et BT inficeret dyr.

BTV er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Læs mere om Bluetongue.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00