Aviær influenzavirus antistof (R-nr. 9060, 9251, 9252, 9254, 9255, 9256)

Indikation

Undersøgelsen rekvireres når raske fugle skal testes for aviær influenzavirus (fugleinfluenzavirus) antistoffer. Fx i forbindelse med eksport.

I forbindelse med mistanke eller udbrud med aviær influenza skal Fødevarestyrelsen kontaktes i stedet.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • ELISA: Negativ, Positiv
  • HI: Negativ, Positiv inkl. titer

Svartid

Svar afgives indenfor 1 uge efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Læs mere om Fugleinfluenza.

Analysens princip

ELISA (R-nr. 9060): prøverne screenes for antistoffer mod alle subtyper af influenzavirus.

Hæmagglutinations-inhibitionstest (HI-test) (R-nr. 9251, 9252, 9254, 9255 og 9256): prøverne testes for antistoffer mod subtype H5/H7 aviære influenzavirus.

Synonym

Fugleinfluenza

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00