Campylobacter fetus, dyrkning (R-nr. 9264)

Indikation

Campylobacter fetus kan forårsage abort hos drøvtyggere. Der findes to subspecies med forskellig patogenese og betydning.

Campylobacter fetus subspecies fetus giver sporadiske aborter og findes almindeligt i fæces fra drøvtyggere.

Campylobacter fetus subspecies venerealis forekommer kun i kønsvejen og forårsager Bovin Genital Campylobacteriosis. Denne sygdom er på OIE´s liste og der er krav om undersøgelse af dyr, som indsættes på tyrestationer.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Forhudsskylleprøve i transportmedium

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Campylobacter fetus ikke påvist
  • Campylobacter fetus påvist, samt angivelse af subspecies

Svartid

6-12 dage.

Bemærkning

Indsendelse af prøver til dyrkning for Campylobacter fetus skal varsles til vetdiagnostik@ssi.dk.

Analysens princip

Dyrkning på selektive plader efter opformering eller ved filter metode.

Identifikation ved MALDI-TOF og subspecies bestemmelse ved PCR eller WGS.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00