Campylobacter fetus, dyrkning (R-nr. 9264)

Indikation

Ved mistanke, eksport- og sundhedsovervågning af fx avlstyre.

Campylobacter fetus kan forårsage abort hos drøvtyggere. Der findes to subspecies med forskellig patogenese og betydning.

Campylobacter fetus subspecies fetus giver sporadiske aborter og findes almindeligt i fæces fra drøvtyggere.

Campylobacter fetus subspecies venerealis forekommer kun i kønsvejen og forårsager bovin genital campylobakteriose, som er en anmeldepligtig sygdom på liste 1 over smitsomme sygdomme (Listebekendtgørelsen - BEK nr. 1341 af 27/11/2023). For information om regler vedrørende sygdomme omfattet af liste 1 henvises til Fødevarestyrelsen.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Campylobacter fetus ikke påvist
  • Campylobacter fetus påvist

Svartid

6-12 dage.

Bemærkning

Indsendelse af prøver til dyrkning for Campylobacter fetus skal varsles til vetdiagnostik@ssi.dk.

OBS: Hvis der ikke er indgået en fast aftale, modtager laboratoriet maksimalt 10 prøver pr. forsendelse/dag. Laboratoriet skal uanset fast aftale altid adviseres om forsendelser senest på dagen for udtagelse.

Analysens princip

Dyrkning på selektive plader efter opformering eller ved filter metode.

Identifikation ved MALDI-TOF.

Ved påvisning af Campylobacter fetus bestemmes subspecies ved WGS (R/V 9265).

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00