Campylobacter fetus, dyrkning (R-nr. 9264)

Indikation

Campylobacter fetus kan forårsage abort hos drøvtyggere. Der findes to subspecies med forskellig patogenese og betydning.

Campylobacter fetus subspecies fetus giver sporadiske aborter og findes almindeligt i fæces fra drøvtyggere.

Campylobacter fetus subspecies venerealis forekommer kun i kønsvejen og forårsager Bovin Genital Campylobacteriosis. Denne sygdom er på OIE´s liste og der er krav om undersøgelse af dyr, som indsættes på tyrestationer.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Forhudsskylleprøve i transportmedium

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Campylobacter fetus ikke påvist
  • Campylobacter fetus påvist, samt angivelse af subspecies

Svartid

6-12 dage.

Bemærkning

Indsendelse af prøver til dyrkning for Campylobacter fetus skal varsles til vetdiagnostik@ssi.dk.

Analysens princip

Dyrkning på selektive plader efter opformering eller ved filter metode.

Identifikation ved MALDI-TOF og subspecies bestemmelse ved PCR eller WGS.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00