Border disease (BDV) PCR (R-nr. 9208)

Indikation

Border disease skyldes et pestivirus der inficerer får. Virus er tæt beslægtet med BVDV hos kvæg.

Border disease kan give anledning til uspecifik sygelighed, omløbninger, diarré, aborter og svagfødte lam med unormalt lang pels.

Ved import og eksport af dyr kan det være relevant at teste for Border disease.

Border disease er ikke anmeldepligtig i Danmark.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra får og geder
  • Abortmateriale (får og geder): Organmaterialet skal som minimum omfatte stykker af milt og lunge samt om muligt en blodprøve eller pleuravæske

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Ved rutinemæssigt udtagne prøver er svartiden 5 arbejdsdage.

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Analysens princip

Real-time PCR.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00