Border disease (BDV) PCR (R-nr. 9208)

Indikation

Mistanke om Border disease hos får rejses i forbindelse med uspecifik sygelighed og omløbninger, diarré, aborter og svagfødte lam med unormalt lang pels. I tilfælde hvor persistent inficerede dyr vokser op, kan der optræde Mucosal Disease med blødninger på slimhinder. I så fald bør besætningen underkastes en generel undersøgelse og det bør afklares hvordan Border disease virus (BDV) er introduceret til besætningen fx via import af dyr.

Ved import og eksport af dyr, kan det være relevant at teste for Border disease.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra får og geder
  • Abortmateriale (får og geder): Organmaterialet skal som minimum omfatte stykker af milt og lunge samt om muligt en blodprøve eller pleuravæske

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Ved rutinemæssigt udtagne prøver er svartiden 5 arbejdsdage.

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

BDV kan påvises ved akut eller persistent infektion.

Border disease er ikke anmeldepligtig i Danmark.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00