Paratuberkulose antistof (R-nr. 9297, 9307, 9308)

Indikation

Paratuberkulose skyldes bakterien Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis.

Tegn på paratuberkulose kan være: Diarré med luftbobler men normal ædelyst, vægttab, nedsat mælkeydelse.

Sygdommen er kronisk.

Paratuberkulose smitter oftest ved gødningsforurening af kalvemiljøet samt via mælk.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)
  • Serum fra får, geder og kvæg
  • Mælk fra kvæg

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Analysen udføres normalt en gang om ugen.

Analysens princip

ELISA.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00