Paratuberkulose antistof (R-nr. 9297, 9307, 9308)

Indikation

Paratuberkulose skyldes bakterien Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis.

Tegn på paratuberkulose kan være: Diarré med luftbobler men normal ædelyst, vægttab, nedsat mælkeydelse.

Sygdommen er kronisk.

Paratuberkulose smitter oftest ved gødningsforurening af kalvemiljøet samt via mælk.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)
  • Serum fra får, geder og kvæg
  • Mælk fra kvæg

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Analysen udføres normalt en gang om ugen.

Bemærkning

Paratuberkulose er anmeldepligtig (liste 1). Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Analysens princip

ELISA.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00