Mykobacterium paratuberculosis dyrkning og PCR  (R-nr. 9410, 9411)

Indikation

Paratuberkulose skyldes bakterien Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis.

Tegn på paratuberkulose kan være: Diarré med luftbobler men normal ædelyst, vægttab, nedsat mælkeydelse.

Sygdommen rammer fortrinsvis drøvtyggere, men kan også smitte andre dyrearter.

Sygdommen er kronisk.

Paratuberkulose smitter oftest ved gødningsforurening af kalvemiljøet samt via mælk.

Bakterien udskilles periodevis fra inficerede dyr.

Sygdommen forekommer udbredt i Danmark.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Fæces
  • Væv

Fra levende dyr udtages fæcesprøver til PCR analyse og evt. selektiv dyrkning.

Fra døde dyr udtages organprøver og tarmindhold til dyrkning og/eller PCR-analyse.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Sendes med almindelig post.

Svartid

For dyrkning vil normal svartid være 4 måneder og for PCR vil normal svartid være ca. 14 dage.

Analysen udføres efter aftale.

Bemærkning

Paratuberkulose er anmeldepligtig (liste 1).

Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

For paratuberkulose gælder anmeldepligten udelukkende, hvis der er kliniske symptomer i dyret/besætningen.

Undtaget for denne anmeldepligt er dog besætninger, hvor sygdommen allerede er konstateret samt besætninger, der indgår i kvægerhvervets frivillige program ”Operation Paratuberkulose 2.0”, som flere besætninger deltager i. Der foretages ikke offentlig regulering af sygdommen.

Analysen udføres på eksternt laboratorium.

Læs mere om Paratuberkulose.

Analysens princip

Dyrkning på selektive medier.

Detektion af DNA med qPCR.

Synonym

Paratuberkulose, Johne’s disease

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00