Afrikansk hestepest (AHS) PCR (R-nr. 9129)

Indikation

Afrikansk hestepest (African Horse Sickness, AHS) forårsages af et orbivirus der kan inficere dyr af hesteslægten, samt elefanter og kameler.

Mistanke om AHS skal rejses, hvis der ses dyr med symptomer på akut lungeødem samt subkutane ødemer i hoved og på hals (supraorbitalt ødem). Derudover forekommer også mere uspecifikke symptomer som feber og nedstemthed. Ved sektion er sygdommen især karakteriseret ved gelatinøse ødemer i hud og muskulatur og i nogle tilfælde væskeansamling i pleura og pericardium.

Endvidere kan ses små blødninger (petekkier) på serøse overflader i abdomen.

Sygdommen er anmeldepligtig på liste 1 og er aldrig påvist i Danmark. Ved klinisk mistanke skal den praktiserende dyrlæge orientere Fødevarestyrelsen, som udtager og indsender materiale til undersøgelse ved Statens Serum Institut.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • EDTA-stabiliseret blod samt i forbindelse med dødsfald milt og lymfeknuder.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Læs mere om Afrikansk hestepest.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00