Afrikansk hestepest (AHS) PCR (R-nr. 9129)

Indikation

Klinisk ses feber og ødemer, enten i form af akut lungeødem eller subkutane ødemer på hoved og hals (supraorbitalt ødem). Post mortem er billedet præget af gelatinøse ødemer i hud og muskulatur samt i nogle tilfælde væskeansamling i pleura og pericardium. Endvidere kan ses petecchiale blødninger på serøse overflader i abdomen.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • EDTA-stabliseret blod samt evt. milt og lymfeknuder i den febrile fase.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres mindst en gang ugentligt.

Mistankeprøver analyseres hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Da Danmark er fri for AHS vil en påvisning af såvel AHS-virus som antistof være ensbetydende med at der stilles en positiv diagnose.

AHS er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Læs mere om Afrikansk hestepest.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00