Afrikansk hestepest (AHS) antistof (R-nr. 9167)

Indikation

Klinisk ses feber og ødemer, enten i form af akut lungeødem eller subkutane ødemer på hoved og hals (supraorbitalt ødem).

Post mortem er billedet præget af gelatinøse ødemer i hud og muskulatur samt i nogle tilfælde væskeansamling i pleura og pericardium. Endvidere kan ses petecchiale blødninger på serøse overflader i abdomen.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra heste.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

Negativ eller positiv.

Svartid

Analysen udføres normalt en gang om ugen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Da Danmark er fri for Afrikansk hestepest (AHS) vil en påvisning af såvel AHS-virus som antistof være ensbetydende med at der stilles en positiv diagnose.

Bemærkning

AHS er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale Veterinærafdeling straks.

Læs mere om Afrikansk-hestepest.

Analysens princip

ELISA.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00