Afrikansk hestepest (AHS) antistof (R-nr. 9167)

Indikation

Klinisk ses feber og ødemer, enten i form af akut lungeødem eller subkutane ødemer på hoved og hals (supraorbitalt ødem).

Post mortem er billedet præget af gelatinøse ødemer i hud og muskulatur samt i nogle tilfælde væskeansamling i pleura og pericardium. Endvidere kan ses petecchiale blødninger på serøse overflader i abdomen.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra heste.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

Negativ eller positiv.

Svartid

Analysen udføres normalt en gang om ugen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Da Danmark er fri for Afrikansk hestepest (AHS) vil en påvisning af såvel AHS-virus som antistof være ensbetydende med at der stilles en positiv diagnose.

Bemærkning

AHS er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale Veterinærafdeling straks.

Læs mere om Afrikansk-hestepest.

Analysens princip

ELISA.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00