Smitsom blæreudslet (SVD) antistof  (R-nr. 9178)

Indikation

Smitsomt blæreudslet (SVD) virus inficerer kun svin, og de kliniske symptomer kan her ikke skelnes fra andre vesikulære sygdomme. Der kan ses en lavgradig, kortvarig temperaturforøgelse i nogle grise. Vesikulære læsioner kan ses på klove, hvilket kan medføre halthed i nogle dyr. Op til 10% af de inficerede dyr udvikler vesikulære læsioner på tryne, tunge, gummer og/eller læber.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra svin

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Sygdommen er anmeldepligtig og indsendelse foretages af Fødevarestyrelsen.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Analysen udføres normalt en gang om ugen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af en enkelt antistofpositiv blodprøve kan skyldes såkaldt ”Singleton reaktion” hvilket betyder falsk positivt resultat, som formodentlig forårsages af en ikke kendt krydsreaktion. Ved påvisning af enkelt(e) seropositiv(e) prøver skal der udtages ekstra prøver i besætningen for opfølgende undersøgelser på laboratoriet. Indsamling af sådanne prøver foretages af Fødevarestyrelsen.

Påvisning af SVD-virus i materiale indsendt fra grise vil medføre at besætningen bliver sat under offentligt tilsyn.

Bemærkning

Et evt. positivt ELISA-resultat skal konfirmeres i virusneutralisationstest inden endelig svar afgives, hvilket kan forlænge svartiden med ca. 3 døgn.

SVD er anmeldepligtig i Danmark og ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Læs mere om Smitsom blæreudslæt hos svin.

Analysens princip

ELISA.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00