Smitsom blæreudslæt (SVD) antistof (R-nr. 9178)

Indikation

Smitsomt blæreudslæt (SVD, af eng. Swine Vesicular Disease) skyldes infektion med et enterovirus, som kun inficerer svin.

Mistanke om SVD skal rejses i besætninger, hvor der ses dyr med forbigående feber og vesikulære læsioner på klove, som kan medføre halthed. Op til 10% af de inficerede dyr udvikler vesikulære læsioner på tryne, tunge, gummer og/eller læber.

De kliniske symptomer kan ikke skelnes fra andre vesikulære sygdomme, bl.a. mund- og klovesyge (MKS), hvorfor der for klovbærende dyr med vesikulære læsioner altid skal rejses mistanke om MKS.

SVD er anmeldepligtig på liste 1 i Danmark. Ved klinisk mistanke skal den praktiserende dyrlæge orientere Fødevarestyrelsen, som udtager og indsender materiale til undersøgelse ved Statens Serum Institut.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra svin

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Ved rutinemæssigt udtagne prøver kan forventes en svartid på op til 5 arbejdsdage.

Et positivt/inkonklusivt ELISA-resultat skal konfirmeres inden endeligt svar kan afgives, hvorved svartiden forlænges.

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Analysens princip

ELISA.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00