Smitsom blæreudslæt (SVD) PCR (R-nr. 9160)

Indikation

Smitsomt blæreudslæt (SVD) virus inficerer kun svin, og de kliniske symptomer kan her ikke skelnes fra andre vesikulære sygdomme. Der kan ses en lavgradig, kortvarig temperaturforøgelse i nogle grise. Vesikulære læsioner kan ses på klove, hvilket kan medføre halthed i nogle dyr. Op til 10% af de inficerede dyr udvikler vesikulære læsioner på tryne, tunge, gummer og/eller læber.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Vesikelvæg fra ikke-bristede eller nyligt bristede vesikler (så meget materiale som muligt). Materialet opbevares og sendes i et plastglas med neutral buffer (pH 7.2-7.6). Bufferen tjener til at beskytte materialet under transporten, og der skal derfor være tilstrækkeligt til at dække materialet. Vesikelvæske udtaget fra ikke-bristede vesikler opbevares i plastglas uden buffer.

Skrab fra erosioner og/eller næsesvabere indsendes i plastglas med mindre mængde neutral buffer.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres mindst en gang ugentligt.

Mistankeprøver analyseres hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Påvisning af SVD virus i materiale indsendt fra grise vil medføre at besætningen bliver sat under offentligt tilsyn.

SVD er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Læs mere om Smitsom blæreudslæt hos svin.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00