Aviær influenzavirus – eksportprøver PCR (R-nr. 9028)

Indikation

Undersøgelsen rekvireres når raske fugle skal testes for aviær influenzavirus (fugleinfluenzavirus) i forbindelse med eksport.

Ved mistanke om aviær influenza skal Fødevarestyrelsen (FVST) i stedet kontaktes.

For overvågning af af aviær influenza se: Aviær influenza overvågning i fjerkræ.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Prøvemateriale og udtagning skal aftales med laboratoriet inden indsendelse.

Læs mere om Information om udtagelse og indsendelse af svaberprøver.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

Analysen udføres mindst en gang ugentligt.

Mistankeprøver analyseres hurtigst muligt efter modtagelse.

Svartid

Svar afgives 1-5 hverdage efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Ved positivt resultat underrettes Fødevarestyrelsen (FVST).

Analysens princip

Aviær influenzavirus påvises ved real time RT-PCR.

Synonym

AIV, fugleinfluenzavirus, avian influenza virus

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00