Aviær influenzavirus – eksportprøver PCR (R-nr. 9028)

Indikation

Undersøgelsen rekvireres når raske fugle skal testes for aviær influenzavirus (fugleinfluenzavirus) i forbindelse med eksport.

Ved mistanke om aviær influenza skal Fødevarestyrelsen (FVST) i stedet kontaktes.

For virologisk overvågning af fjervildt opdræt se: Aviær influenzavirus, Virologisk overvågning af fjervildtopdræt (kadavere) PCR.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Prøvemateriale og udtagning skal aftales med laboratoriet inden indsendelse.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

Analysen udføres mindst en gang ugentligt.

Mistankeprøver analyseres hurtigst muligt efter modtagelse.

Svartid

Svar afgives 1-5 hverdage efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Ved positivt resultat underrettes Fødevarestyrelsen (FVST).

Analysens princip

Aviær influenzavirus påvises ved real time RT-PCR.

Synonym

AIV, fugleinfluenzavirus, avian influenza virus

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00