Resistensbestemmelse, MIC-bestemmelse (R-nr. 9371)

Indikation

Resistensbestemmelse med antimikrobielle stoffer i henhold til EU direktiv.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Salmonella isolat

Rekvirering

Analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Se oversigt over rekvisitionsblanketter.

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

Angivelse af MIC-værdi og fortolkning for antilmikrobielle stoffer i anvendt panel.

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

MIC (Minimal Inhibitory Concentration) med brug af Sensititre system.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00