Mycoplasma hyopneumoniae antistof (R-nr. 9299)

Indikation

Almindelig lungesyge forårsages af Mycoplasma hyopneumoniae, som er en bakterie, der kun angriber svin.

Der kan gå mindst tre uger, fra en gris er smittet, til den får symptomer på sygdommen. Imidlertid går der ofte væsentligt længere tid. Det betyder, at mycoplasma bakterien kan være til stede i en besætning gennem længere tid, før symptomer viser sig.

Ved den rene og ukomplicerede mycoplasma-infektion kan lungebetændelsen således gå ret upåagtet hen. I produktionsrapporten kan ses varierende, men ofte ringe nedsættelse af den daglige tilvækst og foderudnyttelse.

Det typiske symptom ved ukompliceret almindelig lungesyge er en tør hoste. Når grisene jages op, kan de have varierende grader af vejrtrækningsbesvær (pusten). Overladt til sig selv virker de alment upåvirkede, ædelysten synes normal, og de har ikke feber. Hoste konstateres ofte fra 8-14 dage efter indsætning i slagtesvinestalden. Stress som følge af flytning til nye stier, opdeling i en ny social rangorden og evt. overgang til et nyt foder eller fodringssystem kan bevirke, at infektionen lettere etablerer sig.

Mycoplasma-infektionen i lungerne åbner meget tit vejen for følgeinfektioner eller sekundære infektioner. Følgeinfektionerne forværrer sygdommen og heraf navnet kompliceret almindelig lungesyge (Pasteurella). Sygeligheden og dødeligheden øges, grisene får feber, ædelysten nedsættes, og grisene har besvær med at trække vejret i hvile. Selvom grisene behandles med antibiotika, mistrives en del af dem.

Det er normalt kun aktuelt at undersøge for sygdommen i SPF-besætninger, da man regner med at sygdommen forekommer i stort set alle andre besætninger.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)
  • Serum

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Analysen udføres normalt en gang om ugen.

Analysens princip

ELISA.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00