Trikinundersøgelse (Trichinella spp.) (R-nr. 9071)

Indikation

Ved mistanke om trikininfektion.

Ved positiv fund: Verifikation og bestemmelse af hvilken trikinart det drejer sig om.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Prøvemateriale:

 • Væv
 • Larver
 • DNA

Vævsprøver skal bestå af mindst 75-100 g:

 • frisk eller nedfrosset muskelvæv fri for bindevæv og fedt
  eller
 • Udskårne kødstykker af tværstribede muskler så tæt som muligt ved knogler eller sener

Prøven bør udtages fra følgende muskelgrupper afhængig af dyreart:

 • Tamsvin: Af diafragmas hovedmuskler ved overgangen til den senede del, eller af diafragmas ribbens- eller brystbensdel, eller af kæbe-, tunge- eller bugmuskulaturen.
 • Vildsvin: Af diafragma, forben eller tunge.
 • Heste: Af tunge- eller kæbemusklen, eller af diafragmas hovedmuskler ved overgangen til den senede del.
 • Bjørne: Af diafragma, kæbemuskel eller tunge.
 • Hvalrosser: Af tunge.
 • Krokodiller: Af kæbemuskler, pterygoide muskler eller interkostal muskulatur.
 • Fugle: Hovedets muskler (fx næbbets og halsens muskler).
 • Andre dyr: Muskelvæv fra de steder, parasitterne typisk findes.

Hvis disse steder ikke forefindes: Muskelvæv fra andre steder, udtag hvis muligt større prøver.

Prøver placeres enkeltvis i tætsluttende emballage. Hver enkelt pose mærkes entydigt.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

 • Ikke påvist
 • Påvist

Svartid

Svar afgives 2-8 arbejdsdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

 • Ikke påvist = negativ
 • Påvist = positiv

Bemærkning

Hvis prøven er positiv, tælles antallet af larver pr. gram muskelvæv. Positive fund verificeres og larver artsidentificeres ved PCR.

Læs mere om Trikinose.

Analysens princip

Referencepåvisningsmetode (EU 2015/1375, magnetrørermetode), mikroskopi: Observation af larver frigjort fra muskelvævet ved fordøjelse.

PCR: Påvisning af specifikt DNA fra arter af slægten Trichinella ved DNA-amplifikation.

Synonym

Trikiner

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Akkrediteringen dækker Referencepåvisningsmetode (EU 2015/1375, magnetrørermetode), mikroskopi.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00