Trikinundersøgelse (Trichinella spp.) (R-nr. 9071)

Indikation

Ved mistanke om trikininfektion.

Ved positiv fund: Verifikation og bestemmelse af hvilken trikinart det drejer sig om.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

 • Væv: Muskelvæv, mindst 75-100 g. Musklen skal være fri for bindevæv og fedt. Frisk eller nedfrosset.
 • Tamsvin: Af diafragmas hovedmuskler ved overgangen til den senede del, eller af diafragmas ribbens- eller brystbensdel, eller af kæbe-, tunge- eller bugmuskulaturen.
 • Udskårne kødstykker: Af tværstribede muskler så tæt som muligt ved knogler eller sener.
 • Vildsvin: Af diafragma, forben eller tunge.
 • Heste: Af tunge- eller kæbemusklen, eller af diafragmas hovedmuskler ved overgangen til den senede del.
 • Bjørne: Af diafragma, kæbemuskel eller tunge.
 • Hvalrosser: Af tunge.
 • Krokodiller: Af kæbemuskler, pterygoide muskler eller interkostal muskulatur.
 • Fugle: Hovedets muskler (fx næbbets og halsens muskler).
 • Andre dyr: Muskelvæv fra de steder, parasitterne typisk findes. Hvis disse steder ikke forefindes: Muskelvæv fra andre steder, større prøver.
 • Larver.
 • DNA.

Prøver placeres enkeltvis i tætsluttende emballage. Hver enkelt pose mærkes entydigt.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

 • Ikke påvist
 • Påvist

Svartid

Svar afgives 2-8 arbejdsdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

 • Ikke påvist = negativ
 • Påvist = positiv

Bemærkning

Hvis prøven er positiv, tælles antallet af larver pr. gram muskelvæv. Positive fund verificeres og larver artsidentificeres ved PCR.

Læs mere om Trikinose.

Analysens princip

Referencepåvisningsmetode (EU 2015/1375, magnetrørermetode), mikroskopi: Observation af larver frigjort fra muskelvævet ved fordøjelse.

PCR: Påvisning af specifikt DNA fra arter af slægten Trichinella ved DNA-amplifikation.

Synonym

Trikiner

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00