Salmonellose (sygdom hos flere dyrearter), Salmonella dyrkning (R-nr. 9080, 9367)

Indikation

Mistanke om salmonellose hos husdyr. For fjerkræ, se hønsetyfus.

Sygdomssymptomer varierer mellem dyrearterne.

Hos kalve vil infektion med S. Dublin oftest medføre diarre med høj feber, samt undertiden lungesymptomer. Køer med S. Typhimurium vil kunne have voldsom blodig diarre med høj feber og nedsat/oprørt mælkeydelse, samt evt. aborter.

Salmonellainfektion hos svin er ofte subklinisk, men ved klinisk salmonellose ses ofte gullig, vællingagtig diarre, feber og forstyrret almenbefindende. Infektion med S. Choleraesuis hos svin kan give voldsomme symptomer (inkl. lungeinfektion).

Efter aftale kan materiale indsendes til Salmonella dyrkning fra andet end syge dyr og analysen R/V 9367 kan bestilles. Kontakt 3268 8600 for yderligere information.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Prøvemateriale fra klinisk syge eller døde dyr:

  • Organmateriale (fx tarm med tarmlymfeknuder, lever, milt og lunge)
  • Fæces (mindst 5 gram eller helst 25-50 gram ved subklinisk analyse)
  • Sokkeprøver, miljøprøver, svaberprøver mv. (fx i forbindelse med overvågningsprogrammer)

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Salmonella ikke påvist
  • Salmonella påvist

Svartid

4-10 dage.

Bemærkning

Salmonellose er en anmeldepligtig dyresygdom (FVST).

Indsendelse af prøver til dyrkning for salmonella skal varsles til vetdiagnostik@ssi.dk.

Læs mere om Salmonellose.

Analysens princip

Dyrkning på selektive medier og ved opformering.

Identifkation ved MALDI-TOF.

Ved påvisning af Salmonella kan der foretages serotypebestemmelse (R-nr. 9234).

Serotype fastsættes altid i sager med salmonellose.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00