Hønsetyfus dyrkning (R-nr. 9233)

Indikation

Hønsetyfus (smitsom sygdom hos hønsefugle), forårsaget af Salmonella enterica subspecies enterica serovar Gallinarum biovar Gallinarum eller Pullorum.

Mistanke om salmonellose hos hønsefugle på alle alderstrin.

De kliniske symptomer varierer fra stærkt forstyrret almenbefindende til symptomfri smittebærere. Dødeligheden ved akutte udbrud kan være fra få til over 50%.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Uåbnede selvdøde eller aflivede syge dyr.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Salmonella ikke påvist
  • Salmonella Gallinarum biovar Gallinarum eller Pullorum påvist

Svartid

4-10 dage.

Bemærkning

Hønsetyfus er en anmeldepligtig dyresygdom (FVST).

Læs mere om Hønsetyfus.

Analysens princip

Dyrkning på selektive/non-selektive medier og selektiv opformering.

Identifikation ved MALDI-TOF og serotype-bestemmelse ved agglutination eller WGS, samt adskillelse mellem biovar Gallinarum og Pullorum ved biokemi eller PCR.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00