Hønsetyfus dyrkning (R-nr. 9233)

Indikation

Hønsetyfus (smitsom sygdom hos hønsefugle), forårsaget af Salmonella enterica subspecies enterica serovar Gallinarum biovar Gallinarum eller Pullorum.

Mistanke om salmonellose hos hønsefugle på alle alderstrin.

De kliniske symptomer varierer fra stærkt forstyrret almenbefindende til symptomfri smittebærere. Dødeligheden ved akutte udbrud kan være fra få til over 50%.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Uåbnede selvdøde eller aflivede syge dyr.

Indsendelse af prøver skal aftales med laboratoriet på forhånd, mail til VetDiagnostik@ssi.dk.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Salmonella ikke påvist
  • Salmonella påvist. Ved påvisning af Salmonalla og serotypen er Salmonella Gallinarum angives hvilken biovar:
    • biovar Gallinarum eller biovar Pullorum

Svartid

4-10 dage.

Bemærkning

Hønsetyfus er en anmeldepligtig dyresygdom (FVST).

Læs mere om Hønsetyfus.

Analysens princip

Dyrkning på selektive/non-selektive medier og selektiv opformering.

Identifkation ved MALDI-TOF.

Ved påvisning af Salmonella foretages serotypebestemmelse (R-nr. 9234), samt ved påvisning af S. Gallinarum yderligere adskillelse mellem biovar Gallinarum og Pullorum ved biokemi eller PCR (R-nr. 9235: Typebestemmelse, Hønsetyfus).

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00