Schmallenberg (SBV) antistof (R-nr. 9166, 9198)

Indikation

Schmallenberg virus (SBV) er et orthobunyavirus der inficerer ruminanter (kvæg, får og geder). Sygdommen er vektorbåren, og overføres primært af mitter.

SBV kan give anledning til forbigående uspecifik sygdom, bl.a. feber, diarré og nedsat mælkeydelse. Karakteristisk for sygdommen ses desuden svagfødt/dødfødt afkom med misdannelser af hoved/hjerne, lemmer og ryg.

Kliniske symptomer optræder oftest hos får.

Sygdommen er ikke anmeldepligtig i Danmark.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra kvæg, får og geder

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

For ELISA’s vedkommende:

  • Negativ
  • Positiv

Resultatet for neutralisationstest angives med titerværdi, hvor <8 er negativ.

Svartid

Ved rutinemæssigt udtagne prøver kan forventes en svartid på op til 5 arbejdsdage.

I tilfælde hvor der er rekvireret neutralisationstest, kan der forekomme forlænget svartid.

Bemærkning

Parrede blodprøver udtaget med 3 ugers mellemrum der påviser en eventuel titerstigning i antistof-niveauet kan ses som udtryk for aktuel infektion.

Analysens princip

ELISA og neutralisationstest.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00