Schmallenberg (SBV) PCR (R-nr. 9157)

Indikation

Infektion med schmallenberg-virus (SBV) udviser 2 forskellige symptombilleder: I smitteperioden kan ses akut sygdom i voksent kvæg med milde, uspecifikke symptomer i form af kortvarig feber, nedstemthed, nedsat mælkeydelse (op til 50%) og diarré . Mange dyr kan være subklinisk inficeret. I forbindelse med fødsler ses svagfødt/dødfødt afkom med medfødte misdannelser af hoved/hjerne, lemmer og ryg.

Problemerne optræder oftest hos får.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Vævsprøver
  • Peritoneal-/pleuravæske
  • Serum

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres mindst en gang ugentligt.

Mistankeprøver analyseres hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

SBV er ikke anmeldepligtig.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00