Schmallenberg (SBV) PCR (R-nr. 9157)

Indikation

Schmallenberg virus (SBV) er et orthobunyavirus der inficerer ruminanter (kvæg, får og geder). Sygdommen er vektorbåren, og overføres primært af mitter.

SBV kan give anledning til forbigående uspecifik sygdom, bl.a. feber, diarré og nedsat mælkeydelse. Karakteristisk for sygdommen ses desuden svagfødt/dødfødt afkom med misdannelser af hoved/hjerne, lemmer og ryg.

Kliniske symptomer optræder oftest hos får.

Sygdommen er ikke anmeldepligtig i Danmark.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Vævsprøver
  • Peritoneal-/pleuravæske
  • Serum

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Ved rutinemæssigt udtagne prøver kan forventes en svartid på op til 5 arbejdsdage.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00