Schmallenberg (SBV) PCR (R-nr. 9157)

Indikation

Infektion med schmallenberg-virus (SBV) udviser 2 forskellige symptombilleder: I smitteperioden kan ses akut sygdom i voksent kvæg med milde, uspecifikke symptomer i form af kortvarig feber, nedstemthed, nedsat mælkeydelse (op til 50%) og diarré . Mange dyr kan være subklinisk inficeret. I forbindelse med fødsler ses svagfødt/dødfødt afkom med medfødte misdannelser af hoved/hjerne, lemmer og ryg.

Problemerne optræder oftest hos får.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Vævsprøver
  • Peritoneal-/pleuravæske
  • Serum

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres mindst en gang ugentligt.

Mistankeprøver analyseres hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

SBV er ikke anmeldepligtig.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00