Chlamydia abortus antistof (R-nr. 9300)

Indikation

Chlamydier er en gruppe af gram negative bakterier, der formerer sig inde i cellerne, og kan også inficere mennesker (zoonose).

Personer, der medvirker ved fødsler eller pasning af nyfødte kalve/lam, er særligt udsatte for smitte.

Chlamydia abortus kan give anledning til abort og føtal død, og er endemisk hos drøvtyggere.

Hos grise ses brunstmangel, omløbning, lav kuldstørrelse, svagtfødte grise og abort.

Forekomsten i Danmark af de enkelte typer af chlamydier hos svin kendes ikke. Litteraturen er ikke afklaret omkring hvilke serotyper af chlamydier, der eventuelt kan være årsag til reproduktionsproblemer hos søer, da der er isoleret adskillige typer af chlamydier efter abort og omløbning. Ved abort og ved høj frekvens af omløbere bør muligheden for infektion med chlamydier overvejes. Der kan undersøges for chlamydier ved at undersøge fostre eller æggeledere. Det er vigtigt at undgå, at materialet til undersøgelse påføres afføring, da det er normalt at finde chlamydier i tarmkanalen.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra drøvtyggere, svin og heste
  •  Serum fra drøvtyggere, svin og heste

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Efter aftale med SSI kan analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Se oversigt over rekvisitionsblanketter.

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Inkonklusiv
  • Positiv

Svartid

Analysen udføres normalt en gang om ugen.

Analysens princip

ELISA.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00