Infektiøs Bovin Rhinotracheitis (IBR) antistof (R-nr. 9126, 9127, 9128)

Indikation

Infektiøs Bovin Rhinotracheitis (IBR) forårsages af Bovin Herpesvirus 1. Denne virus er desuden årsag til Infektiøs Pustuløs Vulvovaginitis (IPV) og Infektiøs Balanoposthitis (IBP) i kvæg.

Mistanke om IBR rejses i besætninger hvor der ses symptomer som forhøjet temperatur, savlen, røde næseslimhinder, først serøst, men senere purulent næseflåd, tåreflåd, mastitis, aborter og stærk reduktion i mælkeydelsen hos lakterende dyr.

Ved IPV og IBP rejses mistanke i tilfælde af dyr med rød og hævet skede- hhv. forhudsslimhinde besat med små blærer, der brister i løbet af få dage.

Sygdommen er anmeldepligtig på liste 1 i Danmark. Ved klinisk mistanke skal den praktiserende dyrlæge orientere Fødevarestyrelsen, og der skal indsendes materiale til undersøgelse ved Statens Serum Institut.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) eller mælk fra kvæg og bøfler

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Indsendelsen foretages, i forbindelse med mistanke, af Fødevarestyrelsen.

Svar

  • Serum: Negativ, positiv, inkonklusiv
  • Mælk: Negativ, positiv

Svartid

Ved rutinemæssigt udtagne prøver kan forventes en svartid på op til 5 arbejdsdage.

Ved positive/inkonklusive fund benyttes serumneutralisationstest som konfirmatorisk test, hvorved svartiden forlænges med 4 dage.

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ved påvisning af virus eller specifikke antistoffer skal besætningen anses for smittet med IBR/IPV/IBP-virus.

Bemærkning

Analysens princip

ELISA.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00