Infektiøs bovin herpesvirus 1 (IBR) antistof (R-nr. 9126, 9127, 9128)

Indikation

De kliniske fund i forbindelse med infektiøs bovin rhinotracheitis (IBR) er forhøjet temperatur forbundet med savlen, røde næseslimhinder, først serøst, men senere purulent næseflåd, tåreflåd, aborter og hos lakterende dyr stærk reduktion i mælkeydelsen.

Ved infektiøs pustuløs vulvovaginitis (IPV) og infektiøs balanoposthitis (IBP) ses rød og hævet skede- hhv. forhudsslimhinde besat med små blærer, der brister i løbet af få dage.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) og mælk fra kvæg

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Ved mistanke om IBR/IPV indsendes materiale til undersøgelse og veterinærenheden underrettes.

Svar

  • Serum: Negativ, positiv, inkonklusiv
  • Mælk: Negativ, positiv

Svartid

Analysen udføres normalt en gang om ugen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ved påvisning af virus eller specifikke antistoffer skal besætningen anses for smittet med IBR/IPV/IBP-virus.

Bemærkning

Ved positive fund benyttes serumneutralisationstest som konfirmatorisk test, hvorved svartiden forlænges med 4 dage.

Læs mere om Infektion med bovin herpesvirus.

Analysens princip

ELISA.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00