Infektiøs bovin herpesvirus 1 (IBR) PCR (R-nr. 9141)

Indikation

De kliniske fund i forbindelse med IBR er forhøjet temperatur forbundet med savlen, røde næseslimhinder, først serøst, men senere purulent næseflåd, tåreflåd, aborter og hos lakterende dyr stærk reduktion i mælkeydelsen. Ved IPV/IBP ses rød og hævet skede- hhv. forhudsslimhinde besat med små blærer, der brister i løbet af få dage.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Svaberprøver (i fysiologisk saltvand) udtaget fra næse (IBR) eller genitalier (IPV/IBP)

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres mindst en gang ugentligt.

Mistankeprøver analyseres hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Ved påvisning af virus eller specifikke antistoffer skal besætningen anses for smittet med IBR/IPV/IBP-virus.

IBR/IPV/IBP er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Læs mere om Infektion med bovin herpesvirus 1.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00