Infektiøs Bovin Rhinotracheitis (IBR) PCR (R-nr. 9141)

Indikation

Infektiøs Bovin Rhinotracheitis (IBR) forårsages af Bovin Herpesvirus 1. Denne virus er desuden årsag til Infektiøs Pustuløs Vulvovaginitis (IPV) og Infektiøs Balanoposthitis (IBP) i kvæg.

Mistanke om IBR rejses i besætninger hvor der ses symptomer som forhøjet temperatur, savlen, røde næseslimhinder, først serøst, men senere purulent næseflåd, tåreflåd, mastitis, aborter og stærk reduktion i mælkeydelsen hos lakterende dyr.

Ved IPV og IBP rejses mistanke i tilfælde af dyr med rød og hævet skede- hhv. forhudsslimhinde besat med små blærer, der brister i løbet af få dage.

Sygdommen er anmeldepligtig på liste 1 i Danmark. Ved klinisk mistanke skal den praktiserende dyrlæge orientere Fødevarestyrelsen, og der skal indsendes materiale til undersøgelse ved Statens Serum Institut.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Svaberprøver (i fysiologisk saltvand) udtaget fra næse (IBR) eller genitalier (IPV/IBP) fra kvæg
  • Tyresæd

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Indsendelsen foretages, i forbindelse med mistanke, af Fødevarestyrelsen.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Ved rutinemæssigt udtagne prøver kan forventes en svartid på op til 5 arbejdsdage.

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00