Porcin reproduktions- og respiratorisk syndrom virus (PRRSV) antistof (R-nr. 9085, 9310, 9311, 9422)

Indikation

Porcin reproduktions- og respiratorisk syndrom (PRRS) skyldes et arterivirus (PRRSV).

Generelt kan symptomerne variere særdeles meget mellem smittede besætninger, men reproduktionssyndromet er forholdsvis veldefineret og der skal rejses mistanke i besætninger hvor der ses symptomer som mælkemangel, sene aborter/tidlige faringer, stigning i svag- og dødfødte grise, flere omløbere og højere dødelighed blandt pattegrise.

Luftvejssyndromet er mere uspecifikt og kan optræde i alle aldersgrupper, men beskrives især blandt ung- og slagtesvin.

PRRS er anmeldepligtig på liste 1 i Danmark, hvilket betyder, at den praktiserende dyrlæge, ved konstatering af sygdommen, skal indberette dette til Fødevarestyrelsen.

Påvisning af PRRS-antistoffer skal ikke indberettes.

Prøverne testes først i ELISA, der ikke differentierer mellem PRRS type 1 (EU) og 2 (US). Prøver som ikke tester negativt ved denne test, bliver efterfølgende testet ved Immunoperoxidase test (IPT) som konfirmatorisk test, med mindre der er tale om prøver fra kendt smittede besætninger. IPT kan skelne mellem PRRS type 1 og 2 antistoffer.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod fra svin

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

Svar ELISA

  • Negativ
  • Positiv

Svar IPT

  • Angivelse af titerværdi: <50 (negativ), 50, 250, 1250, 6250

Svartid

4-5 dage.

Tolkning og reference-værdier/interval

Fund af antistoffer ved IPT eller ELISA viser, at der er eller har været en infektion med PRRSV.

Ved tolkning af resultater fra flere aldersgrupper og ved at sammenholde titerværdierne for ELISA og IPT kan det afgøres, i hvilke aldersgrupper der evt. er aktiv smitte.

Porcin parvovirus og svineinfluenzavirus er differentialdiagnostiske muligheder.

Bemærkning

PRRS er en anmeldepligtig sygdom (liste 2). Positive fund af PRRS-virus ved PCR-undersøgelse skal indberettes til FVST.

Påvisning af PRRS-antistoffer skal ikke indberettes.

Bemærk at der findes 3 metoder for PRRS-antistofbestemmelse, den typespecifikke ELISA samt IDEXX ELISA der ikke kan differentiere mellem type 1 og type 2 virus-antistoffer, samt typespecifik IPT-test.

Læs mere om Porcin reproduktions og respirationssygdom.

Analysens princip

Påvisning af antistoffer ved ELISA test og/eller IPT.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00