Porcin reproduktions- og respiratorisk syndrom virus (PRRSV) PCR (R-nr. 9372)

Indikation

I avlsdyr: Højere forekomst af for tidligt fødte grise, sene aborter, dødfødt eller svagt afkom eller mumificerede fostre. Feber, luftvejslidelse, blålige ører pga. dårlig blodcirkulation. Opkast.

PRRS er anmeldepligtig på liste 1 i Danmark.

I unge grise: Feber, mistrivsel, besværet vejrtrækning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Ustabiliseret blod (serum), lungevævsstykker (ca. 3x3x3 cm), næsesvaberprøver udtaget i fys. saltvand, spyt (oral fluid), indsendes til SSI.

Døde fostre, døde eller aflivede nyfødte grise, indsendes til KU.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Ikke påvist
  • PRRSV type 1 påvist
  • PRRSV type 2 påvist

Svartid

Analysen udføres mindst en gang ugentligt.

Mistankeprøver analyseres hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Fund af PRRSV (PRRS-virus) er anmeldepligtigt til Fødevarestyrelsen (FVST).

Læs mere om Porcin reproduktions- og respirationssygdom.

Analysens princip

Påvisning og typning af virus ved real-time RT-PCR.

Synonym

PRRSV, PRRS-virus

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00