Chlamydia psittaci (Ornitose) PCR (R-nr. 9068)

Indikation

Kliniske symptomer i fugle varierer i styrke og kan omfatte nedstemthed, anoreksi, purulent nasalt eksudat og conjunctivitis. Respiratoriske symptomer kan være ledsaget af diarré. Symptomer hos mennesker, som har været i kontakt med fugle.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Prøvemateriale er svælgsvaberprøver og kloaksvaberprøver indsendt i 1 mL fysiologisk saltvand.

Prøverne fra henholdsvis svælg og kloak skal indsendes i separate rør, dog kan prøver fra op til 3 fugle pooles i samme rør.

Der kan også udtages svaberprøver af døde fugle (milt). Hele kadavere indsendes kun undtagelsesvist til undersøgelse og kun efter forudgående aftale med laboratoriet. Ved udtagelsen af svaberprøver skal det sikres, at der er god kontakt mellem podepind og slimhinde, da Chlamydia spp. findes i epitelceller, men ikke i pusceller.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusivt

Svartid

Svar afgives 1 uge efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt analyseresultat er tegn på igangværende eller nylig overstået infektion med C. psittaci. Negativt resultat udelukker ikke infektion.

Bemærkning

Ornitose hos fjerkræ er anmeldelsespligtig til Fødevarestyrelsen (FVST).

Læs mere om Ornitose (chlamydiose).

Analysens princip

Påvisning af agens af speciesspecifik gensekvens ved qPCR.

Synonym

Papegøjesyge

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00