Ekinokokundersøgelse (Echinococcus spp.) (R-nr. 9072)

Indikation

Ved mistanke om ekinokokinfektion.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Karnivorer: Fæces (minimum 5 g), tarmindhold, tarme, helt kadaver
  • Flere dyrearter: Cystemateriale, lever, lunger, helt kadaver
  • Orme, æg
  • DNA

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Ikke påvist
  • Påvist

Svartid

Udføres efter aftale.

Tolkning og reference-værdier/interval

  • Ikke påvist = negativ
  • Påvist = positiv

Bemærkning

Positive fund verificeres og artsidentificeres ved PCR og sekventering.

Læs mere om: 

Analysens princip

Sedimentation and Counting Technique (SCT), parasitter opkoncentreres fra tarmkanalen.

Mikroskopi: Observation af orme, æg eller protoscolices.

Magnetic-capture PCR (MC-PCR): Bruges til at opfange specifikt DNA fra Echinococcus multilocularis fra fæces.

PCR: Påvisning af specifikt DNA fra arter af slægten Echinococcus ved DNA amplifikation og sekventering.

Synonym

Rævens dværgbændelorm, Hundens dværgbændelorm

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00