Ekinokokundersøgelse (Echinococcus spp.) (R-nr. 9072)

Indikation

Ved mistanke om ekinokokinfektion.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Karnivorer: Fæces (minimum 5 g), tarmindhold, tarme, helt kadaver
  • Flere dyrearter: Cystemateriale, lever, lunger, helt kadaver
  • Orme, æg
  • DNA

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Ikke påvist
  • Påvist

Svartid

Udføres efter aftale.

Tolkning og reference-værdier/interval

  • Ikke påvist = negativ
  • Påvist = positiv

Bemærkning

Positive fund verificeres og artsidentificeres ved PCR og sekventering.

Læs mere om: 

Analysens princip

Sedimentation and Counting Technique (SCT), parasitter opkoncentreres fra tarmkanalen.

Mikroskopi: Observation af orme, æg eller protoscolices.

Magnetic-capture PCR (MC-PCR): Bruges til at opfange specifikt DNA fra Echinococcus multilocularis fra fæces.

PCR: Påvisning af specifikt DNA fra arter af slægten Echinococcus ved DNA amplifikation og sekventering.

Synonym

Rævens dværgbændelorm, Hundens dværgbændelorm

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00