Leptospira antistof (R-nr. 9040-9056)

Indikation

Leptospirose kan forløbe stort set uden symptomer, eller der kan ses akut feber, gullig farvning af slimhinder, blod i urinen, aborter og dødsfald. Bakterien placerer sig ofte i nyrerne og urinvejene samt i reproduktionssystemet, hvilket bevirker, at et stort antal bakterier spredes med urinen og abortmateriale.

Inkubationstiden – den tid, der går, fra dyret bliver smittet, til der ses tegn på sygdom – er 1-2 uger.

Sværhedsgraden af sygdommen synes at afhænge af dyrets alder og relative immunitet, inficerende serovar og dens virulens samt størrelsen af infektionsdosis.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra drøvtyggere, svin, heste, hund, kat og andre smådyr.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

Negativ (titer 30) eller positiv (værdier større end eller lig med titer 100).

Positivt svar vedhæftes en titer (100, 300, 1000, eller større end 1000).

Svartid

Svar afgives 2-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

MAT er anvendelig for diagnostik på besætningsniveau samt i enkelte dyr. Påvisning af en fire-fold forskel i antistoftiter i parrede serumprøver ved MAT er diagnostisk for en akut infektion. PCR kan også benyttes til konfirmering. MAT har begrænset værdi for påvisning af en kronisk infektion samt identifikation af raske smittebærere.

De hyppigst påviste leptospira serovar ved infektion i svin er bratislava, grippotyphosa, pomona, bataviae, icterohæmorrhagiae og tarassovi.

De hyppigst forekommende i drøvtygger er pomona, grippotyphosa, hardjo, icterohæmorrhagiae, hebdomadis og canicola.

Analyse for følgende typer kan rekvireres:
Patoc 1 (L. semaranga patoc)
RGA (L. icterohaemorrhagiae icterohaemorrhagiae)
M20 (L. icterohaemorrhagiae copenhageni)
Hond Utrecht IV (L. canicola canicola)
Akiyami A (L. autumnalis autumnalis)
Veldrat Bataviae 46 (L. javanica javanica) Hardjoprajitno (L. sejroe hardjo type prajitno)
M84 (L. sejroe sejroe)
Pomona (L. pomona pomona)
Moskva V (L. grippotyphosa grippotyphosa type Moskva)
Swart (L. bataviae bataviae)
Perepelitsin (L. tarassovi tarassovi)
Castellon 3 (L. ballum castellon)
3522C (L. cynopteri cynopteri)
BUT6 (L. hurstbridge hurstbridge)
Jez Bratislava (L. bratislava)
Hebdomadis (L. hepdomadis hebdomadis)

Bemærkning

Mistanken om leptospirose skal bekræftes inden anmeldelsen til Fødevareregionen.

Læs mere om Leptospirose.

Måleområde og måleusikkerhed

Den ekspanderede måleusikkerhed med dækningsfaktor k = 2 for analysen er ± 2 titertrin inklusiv præanalytiske bidrag. Måleusikkerheden er beregnet på titertrin 100.

Analysens princip

Micro Agglutination Test (MAT) for påvisning af serovar specifikke antistoffer.

Synonym

Leptospirose, Weil syge (hos mennesker), Moon blindness (hos heste) 

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00