Leptospira hos produktionsdyr PCR (R-nr. 9070)

Indikation

Tegn på leptospirose kan spænde fra helt upåfaldende til akut, febrilt og svært sygdomsbillede. De kliniske symptomer er ikke specifikke og kan inkludere feber, anæmi, gulsot og tegn på nyresvigt. Sværhedsgraden af sygdommen synes at afhænge af dyrets alder og relative immunitet, inficerende serovar og dens virulens samt størrelsen af infektionsdosis. Der findes ofte reproduktionsforstyrrelser som manifesteres ved aborter, død eller svagfødte dyr, uregelmæssig omløbere osv.

Leptospirer er vidt udbredt i naturen og har udpræget værtspræference. De har evne til at adaptere sig til én eller få dyrarter, de såkaldte ”naturlige værter”, der optræder som sunde smittebærere ofte gennem hele dyrets liv. Sygdommen spredes hovedsagelig via urin fra inficerede dyr.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fostre, placenta, nyrer samt ustabiliseret blod

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusivt

Svartid

Svar afgives 1 uge efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt analyseresultat er tegn på igangværende eller nylig overstået infektion med Leptospirose. Negativt resultat udelukker ikke infektion.

Bemærkning

Leptospirose hos kvæg og svin er anmeldepligtig til Fødevarestyrelsen (FVST).

Læs mere om Leptospirose.

Analysens princip

Påvisning af agens af speciesspecifik gensekvens ved qPCR.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00