Klassisk svinepest (CSF) PCR (R-nr. 9137)

Indikation

De kliniske fund for CSF er høj feber, nedstemthed, stiv, stikkende gang, tåreflåd, diarré, brækninger, cyanose og evt. lammelser. Symptomerne udvikles gradvist i nævnte rækkefølge, og billedet kan variere meget fra dyr til dyr. CSF har en meget varierende mortalitet afhængig af virusstammens virulens samt alderen på grisene. Svinepest udvikler sig langt voldsommere i fravænningsgrise end i lidt ældre dyr.

Bemærk at de samme symptomer kunne skyldes afrikansk svinepest (ASF).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Organmateriale: Tonsil, milt, lymfeknuder, nyre samt forandrede organer
  • EDTA-blod

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Inkonklusiv
  • Positiv

Svartid

Svar afgives 2-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af virus eller antistof overfor klassisk svinepest vil være ensbetydende med at der stilles en positiv diagnose.

Bemærkning

Et evt. positivt ELISA-resultat skal konfirmeres inden endelig svar afgives, hvilket kan forlænge svartiden.

CSF er på OIE's liste over anmeldepligtige sygdomme og er således også anmeldepligtig i EU og Danmark. CSF håndteres derfor af myndighederne og ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Læs mere om Klassisk svinepest.

Analysens princip

ELISA.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00