Klassisk svinepest (CSF) PCR (R-nr. 9137)

Indikation

De kliniske fund for CSF er høj feber, nedstemthed, stiv, stikkende gang, tåreflåd, diarré, brækninger, cyanose og evt. lammelser. Symptomerne udvikles gradvist i nævnte rækkefølge, og billedet kan variere meget fra dyr til dyr. CSF har en meget varierende mortalitet afhængig af virusstammens virulens samt alderen på grisene. Svinepest udvikler sig langt voldsommere i fravænningsgrise end i lidt ældre dyr.

Bemærk at de samme symptomer kunne skyldes afrikansk svinepest (ASF).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Organmateriale: Tonsil, milt, lymfeknuder, nyre samt forandrede organer
  • EDTA-blod

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Inkonklusiv
  • Positiv

Svartid

Svar afgives 2-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af virus eller antistof overfor klassisk svinepest vil være ensbetydende med at der stilles en positiv diagnose.

Bemærkning

Et evt. positivt ELISA-resultat skal konfirmeres inden endelig svar afgives, hvilket kan forlænge svartiden.

CSF er på OIE's liste over anmeldepligtige sygdomme og er således også anmeldepligtig i EU og Danmark. CSF håndteres derfor af myndighederne og ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Læs mere om Klassisk svinepest.

Analysens princip

ELISA.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00