Afrikansk svinepest (ASF) PCR (R-nr. 9139)

Indikation

De kliniske fund for ASF er høj feber, nedstemthed, stiv, stikkende gang, tåreflåd, diarré, brækninger, cyanose og evt. lammelser. Symptomerne udvikles gradvist i nævnte rækkefølge, og billedet kan variere meget fra dyr til dyr. Udvikling af forstørret milt (splenomegali) samt lymfeknudesvulst med perifere blødninger ses tidligt i grisene. ASF har ofte en meget høj mortalitet.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Organmateriale: Tonsil, milt, lymfeknuder, nyre samt forandrede organer.

EDTA-blod.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres mindst en gang ugentligt.

Mistankeprøver analyseres hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Påvisning af virus eller antistof over Afrikansk svinepest i gris vil medføre at besætningen straks slås ned.

Bemærk at de samme symptomer kunne skyldes klassisk svinepest (CSF).

ASF er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Læs mere om Afrikansk svinepest.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00