Afrikansk svinepest (ASF) PCR (R-nr. 9139)

Indikation

Mistanke om Afrikansk svinepest (ASF) skal rejses hvis der ses dyr med symptomer som høj feber, nedstemthed, stiv/stikkende gang, tåreflåd, diarré, brækninger, cyanose og evt. kramper og lammelser. Symptomerne udvikles gradvist og billedet kan variere meget fra dyr til dyr.

Ved obduktion er forstørret milt (splenomegali) samt lymfeknudesvulst med perifere blødninger typiske fund, men ses ikke i alle tilfælde. ASF har ofte en meget høj mortalitet.
Bemærk at lignende symptomer kan ses ved klassisk svinepest (CSF).

Sygdommen er anmeldepligtig i Danmark. Ved klinisk mistanke skal den praktiserende dyrlæge kontakte Fødevarestyrelsen, og der skal indsendes materiale til undersøgelse ved Statens Serum Institut.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Organmateriale: Tonsiller, milt, lymfeknuder, nyre samt forandrede organer fra grise
  • EDTA-stabiliseret blod fra grise og vildsvin

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Ved rutinemæssigt udtagne prøver kan forventes en svartid på op til 5 arbejdsdage.

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Læs mere om Afrikansk svinepest.

Analysens princip

Real-Time PCR.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00