Afrikansk svinepest (ASF) antistof (R-nr. 9104)

Indikation

De kliniske fund for ASF er høj feber, nedstemthed, stiv, stikkende gang, tåreflåd, diarré, brækninger, cyanose og evt. kramper og lammelser. Symptomerne udvikles gradvist og billedet kan variere meget fra dyr til dyr.

Ved obduktion er forstørret milt (splenomegali) samt lymfeknudesvulst med perifere blødninger typiske fund men ses ikke i alle tilfælde.
ASF har ofte en meget høj mortalitet.

Bemærk at lignende symptomer kan ses ved klassisk svinepest (CSF).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra grise eller vildsvin

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Positiv
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1-2 hverdage efter prøvens modtagelse.

Mistankeprøver analyseres hurtigst muligt efter modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Da Danmark er fri for ASF vil påvisning af virus eller antistof overfor ASF være ensbetydende med at der stilles en positiv diagnose.

Bemærkning

Et evt. positivt ELISA-resultat skal konfirmeres inden endelig svar afgives, hvilket kan forlænge svartiden.

ASF er på OIE's liste over anmeldepligtige sygdomme og er således også anmeldepligtig i EU og Danmark. Ved mistanke kontaktes den lokale Veterinærenhed straks.

Læs mere om Afrikansk svinepest.

Analysens princip

ELISA.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00