Maedi-visna (MV) og caprin arthritis-encephalitis (CAE) antistof (R-nr. 9098)

Indikation

Maedi-visna (MV) og caprin arthritis-encephalitis (CAE) er kroniske, fremadskridende infektioner, der forårsages af to nært beslægtede lentivirus.

De to lidelser betegnes ofte som de små drøvtyggeres lentivirus infektioner, forkortet til SRLV. Begge nævnte lentivirus kan angribe både får og geder. Sygdommen Maedi-visna har et langsomt udviklingsforløb. Typisk iagttages symptomer efter dyrets 3-års alder. Smitte sker dels vertikalt med smitte af foster under drægtighed, evt. alene ved indtagelse af inficeret colostrum/mælk, dels horisontalt med smitte fra inficerede aerosoler.

Maedi-visna omtales også som ovine progressiv pneumoni (OPP) fordi det dominerende symptom hos får med Maedi-visna er lungesymptomer pga. en fremadskridende interstitiel pneumoni. Selve betegnelsen Maedi-visna stammer fra Island hvor maedi betyder ”anstrængt vejtrækning”, mens visna betyder ”sammenskrumpning” som udvikler sig i forbindelse med en paralyserende meningoencephalitis. Klinisk iagttages tør hoste og en anstrengt vejrtrækning, angrebne individer holder sig bagerst i flokken under anstrengende omstændigheder. Sjældent iagttages neurologiske symptomer med lammelse af bagparten. Ved Maedi-visna findes post mortem typisk tunge og mørkfarvede lunger. Hos geder, viser CAE sig typisk med betændelser i led, yver, lunger og det central-nervøse system.

De allerfleste Maedi-visna undersøgelser på blodprøver udføres, fordi avlerne er tilknyttet det frivillige kontrol/overvågningsprogram for Maedi-visna-fri status. Programmet styres af SEGES. Alle analyseresultater, tilknyttet overvågningsprogrammet, sendes i kopi til SEGES.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod)

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

ELISA: Negativ, Positiv.

Positive resultater konfirmeres ved en anden ELISA. 

Svartid

Svar afgives 4-7 hverdage efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

I Danmark er Maedi-visna og CAE på liste 2, hvilket betyder indberetning af positive fund til myndighederne.

Læs mere om Maedi-visna.

Læs mere om Caprin arthritis encephalitis (CAE).

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00