Maedi-visna patoanatomisk/histopatologisk vurdering (R-nr. 9258)

Indikation

Da serologisk undersøgelse er den foretrukne metode til undersøgelse udføres patologisk undersøgelse kun sjældent/undtagelsesvis, hvor det er relevant at få vurderet om læsioner hos et kadaver er forenelige med Maedi-visna.

Maedi-visna omtales også som ovin progressiv pneumoni (OPP) fordi det dominerende symptom hos får med Maedi-visna er lungesymptomer pga. en fremadskridende interstitiel pneumoni. Betegnelsen Maedi-visna stammer fra Island hvor maedi betyder ”anstrengt vejrtrækning”, mens visna betyder ”sammenskrumpning” som udvikler sig i forbindelse med en paralyserende meningoencephalitis.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Med henblik på patoanatomisk og histopatologisk vurdering af kadaveret for læsioner forenelige med maedi-visna skal hele kadaveret helst indsendes intakt.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Læsioner forenelige med maedi-visna påvist
  • Læsioner forenelige med maedi-visna ikke påvist

Svartid

Svar afgives 2 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Patoanatomisk og histopatologisk undersøgelse af kadaver.

Bemærkning

Læs mere om Maedi-visna.

Henvendelse

Københavns Universitet
Sektion for Patobiologi
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
Ridebanevej 3
1870 Frederiksberg C

Patologivagten på tlf.: 9350 9280 (mellem kl. 8.00 og 16.00)