Aujeszky antistof (R-nr. 9067)

Indikation

I smågrise optræder nervøse forstyrrelser.

I fravænnede grise og slagtesvin er respirationsproblemer det dominerende kliniske tegn, men der kan også optræde nervøse forstyrrelser.

I søer og orner kan der optræde reproduktionsforstyrrelser (aborter, dødfødte og mumificerede grise, omløbere, infertilitet).

På overfladen af leveren kan der optræde små hvidlige nekroser (2-3 mm). Disse læsioner ses oftest i pattegrise.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra grise og vildsvin

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Positiv
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 2-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Da Danmark er fri for Aujeszky’s sygdom vil en påvisning af såvel Aujeszky’s sygdom-virus som antistof være ensbetydende med at der stilles en positiv diagnose.

Bemærkning

Et evt. positivt antigen-ELISA svar skal konfirmeres ved dyrkning som oftest tager 1-2 døgn. Et endeligt negativt resultat foreligger først efter 5 døgns dyrkning i cellekulturer. En mistanke, hvor der ikke er tale om Aujeszky’s sygdom, kan således tidligst afblæses efter 5 døgn.

Aujeszky’s sygdom er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale Veterinærenhed straks.

Hvis de kliniske symptomer optræder blandt pattegrise indsendes hele grise til undersøgelse for virus.

Hvis symptomerne optræder blandt slagtesvin indsendes næsesvabere i 0,5 mL sterilt fysiologisk saltvand.

Generelt indsendes fra døde dyr med mistanke om Aujeszky’s sygdom hoved (hjerne) samt lunger til virusundersøgelse.

Læs mere om Aujeszkys sygdom.

Relaterede analyser

Analysens princip

ELISA.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00